Акція для клієнтів AXA

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА УЧАСТІ В АКЦІЇ

1. ЗАМОВНИК:
Замовником Акції «Літня пропозиція від АХА» є Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «АХА Страхування» (далі Замовник), адреса: м. Київ, вул. Іллінська, 8
Офіційний сайт: http://axa-ukraine.com/
Ліцензія Держфінпослуг серія АВ №483276-283295 від 17.09.2009 АГ №569137 від 22.11.2010, АВ №594085 от 22.09.2011.
2. ОРГАНІЗАТОР:
Організатором Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «АГЕНЦІЯ ОСОБЛИВИХ ПОДІЙ «МОРЕ», адреса: м. Київ, вул. Дмитрівська 48-г
3. СТРОК ДІЇ ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
3.1. Акція розпочинає діяти 01 серпня 2013 року і триває до 30 вересня 2013 року (включно);
3.2. Місцем проведення Акції є підрозділи (відділення) Замовника або будь-які інші місця, де можна оформити договір на придбання відповідного полісу АХА, на території України.
4. УЧАСНИКИ АКЦІЇ
4.1. В Акції «Літня пропозиція від АХА» можуть брати участь наступні клієнти АХА:
4.1.1. Клієнти АХА, що мають будь-який поліс АХА, діючий протягом періоду проведення акції;
4.1.2. Клієнти АХА, що мають поліс ОСЦПВ, діючий протягом періоду проведення акції.
4.2. Учасник Акції «Літня пропозиція від АХА» має право взяти участь у Акції шляхом реєстрації на офіційному сайті АХА: http://axa-ukraine.com/ заявки у період з 01 серпня 2013 року до 30 вересня 2013 року включно.
4.3. Учасники Акції несуть особисту відповідальність за достовірність наданої ними інформації при укладенні договору на купівлю страхового поліса АХА.
4.4. Учасниками Акції не можуть бути працівники та члени їхніх родин, штатні та позаштатні агенти, страхові та не страхові партнери Замовника та (або) Організатора.
4.5. Адреси та контактні дані Замовника доступні на сайті: www.axa-ukraine.com.
5. УМОВИ АКЦІЇ
5.1. Учасник Акції згідно п.4.1.1, який впродовж строку дії Акції (з 1 до 30 вересня 2013 року включно) придбав будь який страховий поліс АХА у страхового Агента АТ «СК «АХА Страхування», попередньо замовивши його на офіційному сайті АТ «СК «АХА Страхування» , отримує право на участь у розіграші одного планшету (далі - Приз), описаного нижче в Умовах Акції.
Учасник Акції згідно п.4.1.2, який впродовж строку дії Акції (з 1 до 30 вересня 2013 року включно) придбав* страховий поліс КАСКО або ДСЦПВ від АХА у страхового Агента АТ «СК «АХА Страхування», попередньо замовивши його на офіційному сайті АТ «СК «АХА Страхування» отримує право на участь у розіграші одного планшету (далі - Приз), описаного нижче в Умовах Акції.
5.2. Акція проводиться в один етап.
5.3. Визначення переможців розіграшу відбудеться шляхом офіційного розіграшу 2-х (двох) Призів серед Учасників Акції 25 жовтня 2013 року, по одному Призу для кожної з категорій Учасників акції згідно п.4.1.1 та 4.1.2. вище.
6.4. Умови проведення розіграшу
6.4.1. Розіграш проводиться у м. Києві у присутності обраного Організатором нотаріуса, за участі представників Замовника та Організатора.
6.4.2. Переможці розіграшу (надалі – Переможці) визначаються з Учасників Акції за випадковою ймовірністю шляхом електронного жеребкування за номерами придбаних під час акції полісів АХА, попередньо внесених у програму «Генератора кодів та випадкових чисел».
6.4.3 Організатор Акції гарантує об’єктивність, чесність та відкритість при визначенні Переможців.
6.4.4. Жеребкування проводиться відповідальною особою, за допомогою програмного забезпечення «Генератора кодів та випадкових чисел», визначеного Спостережною комісією та під наглядом Спостережної комісії.
6.4.5. Інформація про Переможців (ПІБ, номер, дата укладення і номер Поліса), заносяться до протоколу Розіграшу – таким чином формується список Переможців.
6.4.6. Організатор повідомляє Переможців про результати розіграшу та адресу, за якою можна отримати Приз, протягом 10 днів із дати проведення розіграшу у телефонному режимі та/або рекомендованим листом.
6.4.7. Усі результати розіграшу є остаточними і оскарженню не підлягають.
6.4.8. Наступного дня після розіграшу інформація про результати розіграшу публікується на інтернет-сайті Замовника - Страхової компанії «АХА Страхування» www.axa-ukraine.com.
7. ПРИЗИ
7.1. В Акції розігрується право на отримання одного з двох планшетів марки Samsung (планшет обирається Замовником).
7.2. Планшети є рівними за своїми вартістю і технічними характеристиками.
8. ОТРИМАННЯ ПРИЗУ
8.1. Отримати призи зможуть тільки Учасники Акції, які відповідають вимогам, зазначеним у пунктах 4 і 5 цих Умов.
8.2. Порядок та спосіб вручення призів Переможцям Організатор Акції визначає самостійно.
8.3. Вручення Призів відбуватиметься у київському чи будь-якому іншому регіональному представництві Замовника, яке розташоване за місцем проживання Переможця.
8.4. Право на отримання Призу зберігається за Переможцем протягом 30 (тридцяти) днів від дня проведення розіграшу.
8.5. Для отримання Призу Переможець повинен надати такі документи: паспорт, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера, оригінал примірника Поліса АХА, який було придбано протягом дії акції.
8.6. Переможець має право відмовитися від отримання Призу. Заміна призів на грошовий еквівалент не допускається.
8.7. Якщо Переможець з будь-яких причин відмовляється або не може протягом 30 (тридцяти) днів від дня проведення розіграшу отримати приз особисто або через уповноважену ним особу на підставі оформленої у відповідності з чинним законодавством довіреності, він не має права передати приз третій особі, і в такому разі втрачає право на отримання призу.
8.8. Після отримання Призу Переможець має право на власний розсуд розпоряджатися Призом, в тому числі має право передати його третім особам.
8.9. Сплату податку з доходів фізичних осіб-Переможців здійснює Організатор.
9. СПОСТЕРЕЖНА КОМІСІЯ
9.1. За перебігом і результатами Акції наглядатиме Спостережна комісія (далі – Комісія), яку призначає Організатор.
10. ІНШІ УМОВИ
10.1. Замовник та Організатор Акції не несуть відповідальності за достовірність інформації, наданої Учасниками Акції.
10.2. Замовник та Організатор Акції не несуть відповідальності за роботу пошти, будь-які поштові помилки, затримку поштових відправлень тощо, а також за роботу операторів зв’язку.
10.3. Замовник та Організатор Акції не несуть відповідальності за неотримання Переможцем Призу з інших, не залежних від Замовника та Організатора Акції причин.
10.4 Податки, які необхідно нарахувати та сплатити під час проведення Акції згідно чинного законодавства нараховуються, утримуються і сплачуються в бюджет Організатором.
10.5. Обмін Призу (Планшету) на грошові кошти або інші послуги не здійснюється.
10.6. Призи, які залишились не врученими через те, що Учасники не дотримались вимог, зазначених у цих Умовах, Організатор Акції використовує на власний розсуд.
10.7. Учасники, беручи участь в Акції, добровільно погоджуються надати Замовнику та Організатору Акції інформацію, визначену Замовником та Організатором Акції, як необхідну для участі в Акції та отримання призів та відповідно даючи згоду на збір і обробку персональних даних у відповідності до положень Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 1 червня 2010 року.
10.8. Своєю участю в Акції всі Учасники, включаючи Переможців, погоджуються на проведення фотозйомки за їхньої участі та надання рекламних інтерв’ю про участь у розіграші, а також погоджуються, що їхні ПІБ та фотоматеріали за їхньої участі можуть бути оприлюднені або використані Замовником та Організатором Акції з рекламною метою у будь-яких друкованих, аудіо- і відеоматеріалах, на будь-якій території, на необмежений строк, без попереднього узгодження та безкоштовно. Всі авторські права на такі матеріали будуть належати Замовнику та Організатору Акції. Учасники також погоджуються з тим, що їхні дані можуть бути внесені до бази даних та використані Замовником та Організатором Акції без будь-яких часових обмежень для надсилання інформації, повідомлень, проведення телефонних опитувань тощо із інформаційною, маркетинговою чи рекламною метою.
10.9. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Умов, будь-яких спірних питань та (або) питань, не врегульованих цими Умовами, остаточне рішення приймає Організатор Акції. Рішення Організатора Акції є остаточним та оскарженню не підлягає.
10.10. Своєю участю в Акції всі Учасники повністю погоджуються з цими Умовами та зобов’язуються їх виконувати.
10.11. Інформування про умови проведення Акції «Літня пропозиція від АХА» здійснюється шляхом розміщення цих Умов на інтернет-сторінці Замовника Акції Страхової компанії «АХА Страхування» та шляхом розсилки смс-повідомлень Клієнтам згідно п.4.1.1 та п.4.1.2, а також розміщення інформації в підрозділах Страхової компанії «АХА Страхування». Крім того, консультації щодо участі в Акції можна отримати за телефоном гарячої лінії: 0 800 60 69 76.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Мається на увазі придбання нового полісу, а не продовження дії чи переукладення діючого.