Дії Страхувальника у разі настання страхового випадку (КАСКО)

В разі настання передбаченої Договором страхування події, Страхувальник зобов’язаний:

  1. Вжити заходів щодо рятування транспортного засобу з метою зменшення завданих збитків;
  2. Негайно повідомити про настання події Компетентні органи, Страховика або його представника за тел. 0 800-30-8855-3 - при настанні страхового випадку на території України, або +38-044-494-31-31 - при настанні страхового випадку на території країн Європи, а також викликати відповідні Компетентні органи на місце події;
  3. Протягом 3-х робочих днів з моменту настання події письмово сповістити про це Страховика шляхом надання Повідомлення про страховий випадок встановленої Страховиком форми. У випадку, коли виконання вказаних вимог було неможливим, Страхувальник повинен довести це документально;
  4. Вживати заходи щодо збереження наслідків події;
  5. При ДТП діяти відповідно до Правил дорожнього руху, а також, на вимогу працівника ДАІ або іншої уповноваженої особи, пройти огляд на стан сп’яніння в порядку, передбаченому чинним законодавством України;
  6. Без письмової згоди Страховика не давати обіцянок та не приймати пропозицій щодо відшкодування завданих збитків.