Страховий випадок. Туристичне страхування

Дії Застрахованої особи при настанні страхового випадку

При настанні страхового випадку Застрахована особа, її представник або лікар зобов’язані перш ніж вжити будь - яких заходів, пов’язаних з організацією та оплатою будь-яких видів послуг негайно звернутися до представництва Асистуючої компанії в країні перебування (або в Україні) за вказаними у Договорі страхування  телефонами і повідомити таку інформацію:

  • назву страхової компанії
  • номер договору страхування (полісу)
  • прізвище та ім’я Застрахованої особи
  • строк дії договору та франшизу
  • місце знаходження, контактний телефон або адресу
  • причину звернення

У разі неможливості зателефонувати перед консультацією лікаря або перед екстреною госпіталізацією Застрахована особа, її представник або лікар повинні, як тільки стане можливо (але не пізніше 5-ти діб з моменту настання події), повідомити Асистуючу компанію про настання страхової події.

В будь – якому випадку, якщо Страхувальник потрапляє в клініку або до лікаря, він повинен пред’явити Договір страхування.
У випадку, коли Застрахована особа з об’єктивних причин повинна самостійно оплатити вартість наданої їй медичної допомоги, вона зобов’язана узгодити це із Страховиком або Асистуючою компанією.

Для отримання відшкодування понесених витрат Застрахована особа повинна звернутись до Страхової компанії протягом 15 днів після повернення в Україну (або закінчення лікування), а у випадку смерті Застрахованої особи, спадкоємці не пізніше 7 (семи) місяців з моменту настання страхового випадку, та надати підтверджуючі страховий випадок документи за адресою04070,   м. Київ, вул. Іллінська 8, відділ врегулювання збитків Департаменту особистого страхування.

У випадку, якщо оригінали документів пересилаються поштою, рекомендується відправити їх листом з повідомленням.

Застрахована особа несе відповідальність за достовірність наданих Страховику інформації і документів відповідно до чинного законодавства України.