Страхування майна підприємств та підприємців

Хто може бути Страхувальником?

Страхувальниками можуть бути юридичні особи, а також фізичні особи, які укладають договір страхування по відношенню до майна, яке використовується в комерційних цілях.

Що можна застрахувати?

Майно, яке належить Страхувальнику на праві власності або прийняте ним в господарче відання чи оперативне управління, оренду, лізинг, заставу, на зберігання, комісію, продаж або на інших підставах, які не суперечать чинному законодавству.

Можуть бути застраховані житлові та/або нежитлові приміщення, де ведеться комерційна діяльність:

 • будівлі, споруди
 • окремі приміщення
 • обладнання
 • машини та механізми
 • внутрішні комунікації
 • прилади та апарати
 • інвентар та технологічна оснастка
 •   відео-, аудіо-, орг- та електронна техніка
 •  меблі, предмети інтер’єру та внутрішнє оздоблення приміщень (включаючи віконне скло та вітрини)
 • товари, сировина, матеріали та інше майно

На особливих умовах здійснюється страхування на випадок збитків від перерви у виробництві внаслідок ризиків, на випадок яких страхується майно. Відповідно до цих умов відшкодовуються:

 • втрачений прибуток Страхувальника внаслідок перерви у виробництві;
 • додаткові витрати - розумні та доцільні витрати, направлені на те, щоб запобігти зниженню суми Товарообігу внаслідок настання страхового випадку.

Збитки внаслідок перерви у виробництві відшкодовуються тільки за умови, що вони стали наслідком причин  (ризиків), на випадок яких були застраховані засоби виробництва (основні засоби) Страхувальника.

 

Від чого можна застрахувати?

Страхові ризики

Страховими випадками визнаються втрата (загибель) або пошкодження майна в результаті:

 • пожежі (в т. ч. задимлення та пожежі внаслідок протиправних дій третіх осіб (підпалу))*;

*не підлягають відшкодуванню збитки внаслідок тривалої дії диму

 

 • вибуху (в т. ч. вибуху внаслідок протиправних дій третіх осіб)
 • удару блискавки
 • падіння пілотованих літальних об'єктів або їхніх частин
 • стихійних лих
 • дії води
 • протиправних дій третіх осіб
 • розбиття шибок, вітрин та інших подібних споруджень
 • стороннього впливу
 • безпосереднього наїзду наземних транспортних засобів або саморушних машин на застраховане майно
 • безпосереднього впливу водних транспортних засобів або самохідних плаваючих інженерних споруджень
 • безпосередньої дії ударної хвилі надзвукового літака

Страхова сума

Страхова сума встановлюється за згодою сторін в розмірі, що не перевищує дійсної вартості застрахованого майна (страхової вартості).

Страховий тариф

Страховий тариф залежить від обраних страхових ризиків, франшизи, об’єкта страхування.

Страхове відшкодування

Страхове відшкодування сплачується в межах страхової суми та виходячи з розміру заподіяних Страхувальнику збитків внаслідок втрати або пошкодження майна.