Повідомити про подію

Переможці Акції «НЕ ЗВОЛІКАЙ! 30 ЛІТРІВ ПАЛЬНОГО ОТРИМАЙ!» 1й етап

Переможці Акції «НЕ ЗВОЛІКАЙ! 30 ЛІТРІВ ПАЛЬНОГО ОТРИМАЙ!» 2й етап

Переможці Акції «НЕ ЗВОЛІКАЙ! 30 ЛІТРІВ ПАЛЬНОГО ОТРИМАЙ!» 3й етапОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ
«НЕ ЗВОЛІКАЙ! 30 ЛІТРІВ ПАЛЬНОГО ОТРИМАЙ!»


1. Основні положення
1.1. Цими Офіційними Правилами рекламної акції «НЕ ЗВОЛІКАЙ! 30 ЛІТРІВ ПАЛЬНОГО ОТРИМАЙ!» (надалі — «Правила») визначаються порядок та умови її проведення. Учасників Акції буде визначено за критеріями, викладеними в цих Правилах. Акція не є азартною грою і не може бути використана в будь-якій формі азартних ігор.
1.2. Замовники, Організатор та Виконавець Акції «НЕ ЗВОЛІКАЙ! 30 ЛІТРІВ ПАЛЬНОГО ОТРИМАЙ!» (надалі – Акція):
Замовник 1: Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «АХА Страхування» (код ЄДРПОУ - 20474912) (далі Замовник ), адреса: Україна, 04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8.
Офіційний сайт: http://axa-ukraine.com
Ліцензія Держфінпослуг: АВ № 483293 від 17.09.2009 р.

Замовник 2: Акціонерний банк «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280) (далі Замовник), адреса: Україна, 01030 м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 16/22,
Офіційний сайт: http://www.ukrgasbank.com/
Ліцензія НБУ № 123 від 06.10.2011

Організатор та Виконавець Акції: Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРІН ПЕППЕРС» (код ЄДРПОУ - 39352617), адреса: Україна, 03124, м. Київ, бул. Лепсе, 23, тел. +38050 4423092. Офіційний сайт: www.diytrade.com.ua

2. Строк дії та місце проведення Акції
2.1. Акція діє з 01 березня 2017 року до 31 травня 2017 року (включно)
2.2. Місцем проведення Акції є підрозділи (відділення) Замовника 1 по всій території України, в яких можна оформити відповідні договори страхування (страхові поліси ) за виключенням тимчасово окупованої території АР Крим та територій, на яких органи державної влади України тимчасово не здійснюють контроль.

3. Учасники Акції та Цільові продукти страхування.
3.1. В Акції можуть брати участь лише фізичні особи, дієздатні громадяни України, які проживають на території України, досягли повноліття (18 років).
3.2. Учасниками Акції «НЕ ЗВОЛІКАЙ! 30 ЛІТРІВ ПАЛЬНОГО ОТРИМАЙ!» можуть бути постійні та нові Клієнти Замовника 2 що відповідають вимогам для участі в Акції.
3.3. Учасники Акції несуть особисту відповідальність за достовірність наданої ними інформації в тому числі при укладенні договору страхування (страхового поліса) із Замовником 1.
3.4. Цільові продукти страхування Замовника 1:
- договір страхування КАСКО (надалі – страховий поліс КАСКО).


4. Умови Акції
4.1. Для участі в Акції Учасник повинен відповідати вимогам передбаченими цим розділом та розділом 3 Правил і впродовж строку дії Акції, згідно п.2.1., належним чином та в повному обсязі виконати умови Акції:
4.1.1. оформити кредит на авто у будь-якому відділенні Замовника 2 та
4.1.2. придбати страховий поліс КАСКО Замовника 1 у будь-якому відділенні Замовника 1 враховуючи особливі умови Акції, а саме:
- страховий поліс КАСКО має бути оформлений однією дієздатною фізичною особою, яка досягла 18-річного віку;
- страховий поліс КАСКО оформлюється виключно для легкового автомобіля;
- страховий поліс КАСКО оформлюється строком не менше 1 (одного) року;
- продаж страхових полісів КАСКО відбувається виключно Замовником 1 із використанням програмного забезпечення «ГАЛАКТИКА».
4.2. При визначенні Учасників Акції враховуються діючі страхові поліси КАСКО, які були укладені і вступили в дію в період проведення Акції та страхова премія за якими фактично надійшла на рахунок Замовника 1; достроково розірвані страхові поліси КАСКО не враховуються при визначенні Учасників Акції.
4.3. Беручи участь в Акції, Учасник Акції підтверджує, що він ознайомився з Правилами та погоджується з їх умовами.

5. Умови визначення Учасників Акції
5.1. Перші 50 (п’ятдесят) Учасників Акції, які належним чином та в повному обсязі виконали усі умови даних Правил та були визначені Організатором Акції, мають право на отримання гарантованого Подарунка. (надалі — Подарунок).
5.2. Визначення Учасників, що мають право на отримання Гарантованого Подарунка відбувається шляхом перевірки належно та в повному обсязі виконаних умов Акції, дати і часу придбання страхового полісу КАСКО Замовника 1, серед усіх зареєстрованих Учасників Акції за конкретний місячний період, наступним чином:

  • за перший місячний період Акції - серед Учасників зареєстрованих в Акції в з 01 березня по 31 березня 2017 року (включно); визначення Учасників відбувається до 16 квітня 2017 року;
  • за другий місячний період Акції - серед Учасників зареєстрованих в Акції в з 01 квітня по 30 квітня 2017 року (включно); визначення Учасників відбувається до 16 травня 2017 року.
  • за третій місячний період Акції - серед Учасників зареєстрованих в Акції з 01 травня по 31 травня 2017 року (включно); визначення Учасників відбувається до 16 червня 2017 року;

5.3. Організатор Акції гарантує об’єктивність, чесність та відкритість при визначенні Учасників що мають право на отримання гарантованого Подарунка.
5.4. Визначення Учасників що мають право на отримання Гарантованого Подарунка проводиться у м. Києві у присутності обраного Організатором нотаріуса, за участі Спостережної Комісії у періоди, вказані в пункті 5.2, серед усіх Учасників Акції.
5.5. Інформація про визначених Учасників, що отримали право на отримання гарантованого Подарунка вносяться до Протоколу визначення Учасників Акції.
5.6. Усі результати визначення Учасників є остаточними і оскарженню не підлягають.
5.7. Після визначення Учасників кожного періоду, протягом 3-х (трьох) робочих днів інформація про Учасників що мають право на отримання гарантованого Подарунка публікується на інтернет-сайті Замовника 1 - Страхової компанії «АХА Страхування» www.axa-ukraine.com в розділі Акції та інтернет-сайті Замовника 2 – Акціонерного банку «Укргазбанк» www.ukrgasbank.com.

6. Гарантований Подарунок.
6.1. Організатор/Виконавець надають гарантовані подарунки виключно в межах заявленої кількості гарантованих подарунків, за умови належного та повного дотримання і виконання Учасниками вимог та умов Правил Акції.
6.2. Загальна заявлена кількість гарантованих подарунків Акції складає 50 (п’ятдесят) шт. за весь період Акції зазначений в п.2.1. Правил. Кількість гарантованих подарунків Акції обмежена. Відповідальність Організатора/ Виконавця не виходить за межі кількості гарантованих подарунків Акції, що зазначена вище.
6.3. Гарантованим Подарунком Акції – є право на отримання Подарунка: талону на паливо загальним об’ємом 30 (тридцять) літрів обраного визначеним Учасником палива, з розрахунку не вище марки бензину «95» та загальною вартістю не більше 840 (вісімсот сорок) гривень.
6.4. Визначений Учасник має право обрати талон на паливо однієї із мереж АЗС, із переліку, запропонованого Виконавцем.
6.5. Під правом отримання гарантованого Подарунка мається на увазі право придбання Подарунка за 1 грн. (одна гривня) 00 копійок.
6.6. Зовнішній вигляд гарантованого Подарунка (розмір, колір, зазначена марка палива, мережа АЗС) може відрізнятися від зовнішнього вигляду гарантованого Подарунка, зображеного у інформаційних та рекламних матеріалах, які будуть поширюватись Виконавцем, Організатором та/або Замовниками Акції до початку, протягом та після строку її проведення.

7. Отримання Подарунка
7.1. Визначений Учасник що отримав право на отримання Гарантованого Подарунка самостійно забирає свій Подарунок на території проведення Акції або за іншою адресою, узгодженою визначеним Учасником і Організатором.
7.2. Право на отримання гарантованого Подарунка зберігається за визначеним Учасником протягом 20 (двадцяти) календарних днів від дати визначення Учасників кожного періоду.
7.3. Для отримання Подарунка визначений Учасник повинен підписати відповідну угоду (Угода) про отримання такого Подарунка та Акт, та надати наступні документи: паспорт, номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) (або паспорт, у якому проставлено відмітку про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта), оригінал примірника договору страхування (страхового поліса) АТ «СК «АХА Страхування», який було укладено протягом дії та в рамках проведення Акції, та бути готовими надати копії цих документів на вимогу Замовників або Організатора/Виконавця.
7.4. Неухильне дотримання всіх умов даних Правил та надання всіх передбачених документів є необхідною умовою отримання гарантованого Подарунка Акції. Невиконання будь-яких умов, передбачених Правилами, позбавляє відповідного Учасника права на одержання гарантованого Подарунка. При цьому, відповідний Учасник вважається таким, що добровільно відмовився від отримання відповідного гарантованого Подарунка та не має права на одержання від Організатора/Виконавця Акції будь-якої компенсації, в т.ч. грошової.
7.5. Переможець має право відмовитися від отримання Подарунка.
7.6. Якщо Переможець з будь-яких причин відмовляється або не може протягом 20 (двадцяти) календарних днів від дати визначення Учасників, отримати Подарунок особисто або через уповноважену ним особу на підставі оформленої у відповідності з чинним законодавством довіреності, він не має права передати отримання Подарунка третій особі. В цьому випадку визначений Учасник втрачає право на отримання Подарунка.
7.7. Після отримання Подарунка Переможець має право ним розпоряджатися на власний розсуд у відповідності з існуючими правилами використання відповідної мережі АЗС.
7.8. Оподаткування вартості Гарантованого Подарунка проводиться відповідно до чинного Податкового Кодексу України. Виконавець забезпечує нарахування та перерахування до бюджету всіх необхідних податків і зборів із вартості подарунків Акції.

8. Спостережна комісія
8.1. За перебігом і результатами Акції наглядає Спостережна Комісія, яку призначає Організатор за участю Замовника та Організатора Акції.

9. Інші умови
9.1. Замовники та Організатор Акції не несуть відповідальності за достовірність інформації, наданої Учасниками Акції.
9.2. Замовники та Організатор Акції не несуть відповідальності за неотримання визначеним Учасником Подарунка з інших, не залежних від Замовників та Організатора Акції, причин.
9.3. Податки та збори, які необхідно нарахувати та сплатити під час проведення Акції згідно чинного законодавства нараховуються, утримуються і сплачуються в державний бюджет Організатором.
9.4. Обмін Подарунка на грошові кошти або інші послуги/блага не здійснюється.
9.5. Організатор/Виконавець Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру (зокрема, але не обмежуючись, проведення антитерористичних операцій), блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора/Виконавця Акції обставини, що підтверджується довідкою Торгово-промислової палати України або іншим відповідним документом.
9.6. Учасники Акції добровільно погоджуються надати Замовникам та Організатору Акції інформацію, необхідну для участі в Акції та отримання Подарунків. Учасники дають згоду на збір і обробку персональних даних у відповідності до положень Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 1 червня 2010 року (зі змінами та доповненнями).
9.7. Своєю участю в Акції, Учасники та обрані Визначені Учасники Акції, погоджуються на проведення фотозйомки за їхньої участі та надання рекламних інтерв’ю про участь в Акції, а також погоджуються, що їхні Прізвище, Ім’я, По-батькові та фотоматеріали за їхньої участі можуть бути оприлюднені або використані Замовником та Організатором Акції з рекламною метою у будь-яких друкованих, аудіо- і відеоматеріалах, на будь-якій території, на необмежений строк, без попереднього узгодження та безкоштовно. Всі авторські права на такі матеріали будуть належати Замовнику 1 та Організатору Акції. Учасники також погоджуються з тим, що їхні дані можуть бути внесені до бази даних та використані Замовниками та Організатором Акції без будь-яких часових обмежень для надсилання інформації, повідомлень, проведення телефонних опитувань із інформаційною, маркетинговою чи рекламною метою.
9.8. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення умов цих Правил, Подарунків, будь-яких спірних питань та (або) питань, неврегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймає Організатор Акції. Рішення Організатора Акції є остаточним та оскарженню не підлягає.
9.9. Своєю участю в Акції всі Учасники повністю погоджуються з цими Правилами та зобов’язуються їх виконувати.
9.10. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Замовником Акції та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила та умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил.
9.11. Інформування про умови проведення Акції «НЕ ЗВОЛІКАЙ! 30 ЛІТРІВ ПАЛЬНОГО ОТРИМАЙ!» здійснюється шляхом розміщення цих Правил та інформації на інтернет-сторінках Замовників Акції (http://axa-ukraine.com/company/action; http://www.ukrgasbank.com). Крім того, консультації щодо участі в Акції можна отримати за телефоном гарячої лінії: 0 800 30 27 23.