Повідомити про подію

Акція «Спеціальна пропозиція від АХА Страхування для Клієнтів гіпермаркету «Ашан Петрівка»

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ

«Спеціальна пропозиція від АХА Страхування
для Клієнтів гіпермаркету «Ашан Петрівка»


1. Ініціатор. Організатор:
Ініціатором та Організатором акції «АХА Страхування в мережі «Ашан» (далі також – «Акція») є Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «АХА Страхування» (код ЄДРПОУ - 20474912) (далі - Організатор), адреса: Україна, 04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8.
Офіційний сайт: www.axa-ukraine.com
Ліцензії Держфінпослуг: серія АГ № 569137 від 24.12.2010р, серія АВ № 483283 від 17.09.2009 р.

2. Партнер:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Ашан Україна Гіпермаркет» (код ЄДРПОУ - 35442481), адреса: Україна, 04073, м. Київ, пр-т Степана Бандери, 15-А (надалі – «Ашан»)
(далі також – «Партнер» або «Ашан»).

3. Строк дії та місце проведення Акції
3.1. Акція діє з 16 травня 2017 року до 30 червня 2017 року (включно).

3.2. Місцем проведення Акції є гіпермаркет «Ашан Петрівка» за адресою: Україна, 04073, м. Київ, пр-т Степана Бандери, 15-А, в якому можна оформити договори страхування Організатора та взяти участь у Акції.

4. Учасники Акції. Цільові продукти страхування
4.1. Учасниками Акції «АХА Страхування» в мережі «Ашан» можуть бути постійні та нові клієнти Організатора і Партнера, які придбали договір (поліс) обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (поліс Автоцивілки) Організатора в магазинах мережі «Ашан» за адресою вказаною в п.3.2., та які відповідають вимогам для участі в Акції, що вказані в п 4.2-4.4. та в розділі 5.
4.2. В Акції можуть брати участь дієздатні громадяни України, які проживають на території України, досягли повноліття (18 років), та які в період проведення Акції належним чином та в повному обсязі виконали всі правила та умови цієї Акції.
4.3. Учасниками Акції можуть бути лише фізичні особи, які є користувачами додатку Партнера «Ашана Акції», та отримають за допомогою цієї програми пуш-повідомлення для участі в Акції.
4.4.Учасники Акції несуть особисту відповідальність за достовірність наданої ними інформації при укладенні договору страхування із Організатором.
4.5. Адреса та контактні дані Організатора доступні на інтернет-сайті: www.axa-ukraine.com
4.6. Цільовий продукт страхування Організатора, що бере участь в Акції:
- обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (у тексті Правил- «Автоцивілка»).

5. Умови Акції
5.1. Кожен клієнт, який в період проведення Акції, зазначеного в п. 3.1. Правил, придбає цільовий страховий продукт «Автоцивілку» у гіпермаркеті «Ашан Петрівка» та надасть підтвердження щодо отримання пуш-повідомлення про участь в Акції за допомогою додатку до мобільного телефона «АШАН Акції», (додаток працює на більшості мобільних пристроїв з bluetooth 4.0 і вище та на операційній системі Android 4.3 і вище) отримує Подарунок, який вказано в п. 7.1.
5.2. Для отримання Подарунку кожен Учасник Акції повинен виконати вимоги для участі в Акції, а саме:
- договір страхування цільового страхового продукту має бути оформлений та оплачений в період дії Акції;
- договір страхування цільового страхового продукту має бути придбаний фізичною особою, яка досягла 18-ти річного віку та являється дієздатним громадянином України;
- договір страхування цільового страхового продукту оформлюється строком на 1 (один) рік;
- продаж договорів страхування цільового страхового продукту відбувається виключно у магазині «Ашан Петрівка» за вказаною в п. 3.2 Правил адресою із використанням програмного забезпечення Організатора.

6. Подарунки
6.1. Подарунком Акції є договір добровільного страхування цивільної відповідальності «Більше ніж Автоцивілка». Договір добровільного страхування цивільної відповідальності «Більше ніж Автоцивілка» вступає в дію тільки після його активації Учасником Акції.
6.2. Подарунок – Договір добровільного страхування цивільної відповідальності «Більше ніж Автоцивілка» зазначається в окремому фіскальному чеку ТОВ «АШАН УКРАЇНА ГІПЕРМАРКЕТ» у вигляді – «БільшеніжАвтоцивілка01», сума 150,00 гривень з позначкою «В КРЕДИТ». Така вказівка у чеку означає, що учасник Акції отримує в гіпермаркеті «Ашан Петрівка» Подарунок - Договір добровільного страхування цивільної відповідальності «Більше ніж Автоцивілка» вартістю 150 грн., при цьому грошових коштів за нього не сплачує.

7. Отримання Подарунку
7.1. Кожен учасник Акції, що відповідає вимогам для участі, що вказані в Розділах 4 та 5 цих Правил, отримує Подарунок одразу після оформлення договору Автоцивілки, який було придбано протягом дії та в рамках проведення Акції, в магазині, в якому здійснювалося оформлення відповідного договору страхування, або за іншою адресою, узгодженою Учасником та Організатором.
7.2. Подарунок – Договір добровільного страхування цивільної відповідальності «Більше ніж Автоцивілка» має бути активовано самостійно Учасником Акції або за сприяння співробітника Партнера в продовж 30 (тридцяти) календарних днів від дня отримання Подарунку, що відповідає дню оформлення договору Автоцивілки, який було придбано в період проведення Акції.
7.3. Оформлення договору страхування цивільної відповідальності «Більше ніж Автоцивілка» вважається успішним за умови коли договір укладений на аналогічного Страхувальника та на аналогічний транспортний засіб як і за договором Автоцивілки.
7.4. Учасник Акції має право відмовитися від отримання Подарунку.
7.5. Якщо Учасник Акції з будь-яких причин відмовляється або не може протягом 30 (тридцяти) календарних днів від дня одержання Подарунку активувати Подарунок – Договір добровільного цивільної відповідальності «Більше ніж Автоцивілка», то в такому випадку Учасник втрачає право скористатись Подарунком.
7.6. Учасник Акції не має права передавати Подарунок третій особі, або оформити договір на транспортний засіб що відрізняється від забезпеченого транспортного засобу за договором Автоцивілки, що укладений у відповідності п.3 цих правил.

8. Спостережна комісія
8.1. За перебігом і результатами Акції наглядає Комісія, яку призначає Організатор за участю Партнера Акції.

9. Інші умови
9.1. Організатор та Партнер Акції не несуть відповідальності за достовірність інформації, наданої Учасниками Акції.
9.2. Організатор та Партнер Акції не несуть відповідальності за неотримання Учасниками Акції Подарунків з інших, не залежних від Організатора та Партнера Акції, причин.
9.3 Вартість Подарунку не є об`єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб та військовим збором відповідно до п. 165.1.39 Податкового кодексу України. Учасники Акції, що отримали Подарунок на умовах цих Правил не мають права на будь-яку грошову компенсацію у разі відмови від отримання Подарунку (укладення Договору). Вартість Подарунку, у разі розірвання Договору Учаснику Акції, не повертається.
9.5. Учасники Акції добровільно погоджуються надати Організатору та Партнеру Акції інформацію, необхідну для участі в Акції та отримання Подарунків. Учасники дають згоду на збір і обробку персональних даних у відповідності до положень Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 1 червня 2010 року (зі змінами та доповненнями).
9.6. Своєю участю в Акції всі учасники Акції погоджуються на проведення фотозйомки за їхньої участі та надання рекламних інтерв’ю про участь в Акції, а також погоджуються, що їхні ПІБ та фотоматеріали за їхньої участі можуть бути оприлюднені або використані Організатором та Партнером Акції з рекламною метою у будь-яких друкованих, аудіо- і відеоматеріалах, на будь-якій території, на необмежений строк, без попереднього узгодження та безкоштовно. Всі авторські права на такі матеріали будуть належати Організатору та Партнеру Акції. Учасники також погоджуються з тим, що їхні дані можуть бути внесені до бази даних та використані Організатором та Партнером Акції без будь-яких часових обмежень для надсилання інформації, повідомлень, проведення телефонних опитувань із інформаційною, маркетинговою чи рекламною метою.
9.7. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення умов цих Правил, будь-яких спірних питань та (або) питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймає Організатор Акції та Партнер за взаємною згодою сторін. Прийняте сторонами рішення є остаточним та оскарженню не підлягає.
9.8. Своєю участю в Акції всі Учасники повністю погоджуються з цими Правилами та зобов’язуються їх виконувати.
9.9. Інформування про умови проведення Акції «АХА Страхування в мережі «Ашан» здійснюється шляхом розміщення цих Правил на інтернет-ресурсах Організатора та Партнера Акції. Крім того, консультації щодо участі в Акції можна отримати за телефоном гарячої лінії: 0 800 30 27 23.