Повідомити про подію

Підведення підсумків та нагородження переможців 1 етапу акції

Підведення підсумків та нагородження переможців 2 етапу акції

Підведення підсумків та нагородження переможців 3 етапу акції

Підведення підсумків та нагородження переможців 4 етапу акції

Підведення підсумків та нагородження переможців 5 етапу акції

Підведення підсумків та нагородження переможців 6 етапу акції

 

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ для АВТОВЛАСНИКІВ та/або КЕРУВАЛЬНИКІВ АВТО.
«БЕЗПЕКА СТВОРЮЄ ПЕРЕВАГУ»

1. Замовник:
Замовником Акції «БЕЗПЕКА СТВОРЮЄ ПЕРЕВАГУ» (далі також – «Акція») є Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «АХА Страхування»
(код ЄДРПОУ - 20474912) (далі Замовник), адреса: Україна, 04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8.
Офіційний сайт: http://axa-ukraine.com
Ліцензії Держфінпослуг: серія АГ №569137 від 24.12.2010 р., АВ № 483293 від 17.09.2009 р..

2. Організатор та Виконавець:
Організатором та Виконавцем Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРІН ПЕППЕРС»
(код ЄДРПОУ - 39352617), адреса: Україна, 03124, м. Київ, бул. Лепсе, 23, тел. +38050 4423092

3. Строк дії та місце проведення Акції
3.1. Акція діє з 01 лютого 2017 року до 31 липня 2017 року (включно) та складається з 6-ти незалежних періодів.
 • Перший період Акції - з 01 лютого по 28 лютого 2017 року (включно); визначення Переможців відбувається до 16 березня 2017 року;
 • Другий період Акції - з 01 березня по 31 березня 2017 року (включно); визначення Переможців відбувається до 16 квітня 2017 року;
 • Третій період Акції - з 01 квітня по 30 квітня 2017 року (включно); визначення Переможців відбувається до 16 травня 2017 року.
 • Четвертий період Акції - з 01 травня по 31 травня 2017 року (включно); визначення Переможців відбувається до 16 червня 2017 року;
 • П’ятий період Акції - з 01 червня по 30 червня 2017 року (включно); визначення Переможців відбувається до 16 липня 2017 року;
 • Шостий період Акції - з 01 липня по 31 липня 2017 року (включно); визначення Переможців відбувається до 16 серпня 2017 року.

3.2. Місцем проведення Акції є вказані Замовником на сторінці Акції та актуальні в конкретний період, станції технічного обслуговування автомобілів (далі СТО) - дилерські сервісні центри по Україні (за виключенням тимчасово окупованої території АР Крим та територій, на яких органи державної влади України тимчасово не здійснюють контроль) в яких можна оформити відповідні договори страхування (страхові поліси) Замовника.

4. Учасники Акції.
4.1. В Акції можуть брати участь дієздатні громадяни України, які проживають на території України, досягли повноліття (18 років).
4.2. Учасниками Акції «БЕЗПЕКА СТВОРЮЄ ПЕРЕВАГУ» можуть бути постійні та нові Клієнти Замовника та СТО, автовласники та/або водій авто, що відповідають вимогам для участі в Акції, та які в період проведення Акції виконали всі правила та умови цієї Акції.
4.3. Учасники Акції несуть особисту відповідальність за достовірність наданої ними інформації.

5. Умови Акції
5.1. Для участі в Акції Учасник повинен відповідати вимогам передбаченими цим розділом та розділом 4 Правил і впродовж строку дії Акції, згідно п.3.1., здійснити наступне:
5.1.1. впродовж строку Акції, зазначеного в п. 3.1. відвідати СТО;
5.1.2. отримати у майстра-приймальника СТО та заповнити на СТО анкету учасника Акції.
5.2. Учасник – автовласник або водій одного автомобіля має право взяти участь в Акції лише 1 (один) раз і тільки в 1 (одному) СТО.

6. Умови визначення Переможців Акції
6.1. Визначення Учасника, який має право на отримання Заохочення - Подарунка (надалі — Переможець) здійснюється Виконавцем Акції щомісяця, шляхом випадкової вибірки на сайті www.random.org серед усіх зареєстрованих Учасників Акції за конкретний місячний період, наступним чином:
 • за перший період Акції – серед Учасників зареєстрованих в Акції в період з 01 лютого по 28 лютого 2017 року (включно); визначення Переможців відбувається до 16 березня 2017 року;
 • за другий період Акції - серед Учасників зареєстрованих в Акції в період з 01 березня по 31 березня 2017 року (включно); визначення Переможців відбувається до 16 квітня 2017 року;
 • за третій період Акції - серед Учасників зареєстрованих в Акції в період з 01 квітня по 30 квітня 2017 року (включно); визначення Переможців відбувається до 16 травня 2017 року.
 • за четвертий період Акції - серед Учасників зареєстрованих в Акції в період з 01 травня по 31 травня 2017 року (включно); визначення Переможців відбувається до 16 червня 2017 року;
 • за п’ятий період Акції - серед Учасників зареєстрованих в Акції в період з 01 червня по 30 червня 2017 року (включно); визначення Переможців відбувається до 16 липня 2017 року;
 • за шостий період Акції - серед Учасників зареєстрованих в Акції в період з 01 липня по 31 липня 2017 року (включно); визначення Переможців відбувається до 16 серпня 2017 року.

6.2 Алгоритм визначення Переможців Акції відбувається шляхом випадкової комп’ютерної вибірки, методом електронного жеребкування, за номерами анкет учасників Акції та/або Прізвищем Ім’ям По-батькові Учасників, серед заповнених та зареєстрованих Анкет під час дії Акції, таким чином щоб кожен Учасник Акції прийняв 1 (один) раз участь у визначенні Переможців Акції.
Щомісяця серед всіх Учасників Акції конкретного періоду Акції буде визначено 18 (вісімнадцять) Переможців, кожен з яких отримає право на отримання Заохочення - Подарунка, передбаченого в розділі 7 Правил.
6.3 Організатор Акції гарантує об’єктивність, чесність та відкритість при визначенні Переможців.
6.4 Визначення Переможців Акції проводиться у м. Києві у присутності обраного Організатором нотаріуса, за участі представників Замовника та Організатора у періоди, вказані в пункті 6.1, серед усіх Учасників Акції за допомогою програмного забезпечення генератора кодів та випадкових чисел www.random.org
6.5 Інформація про Переможців (ПІБ) вносяться до Протоколу розіграшу. Таким чином формується список Переможців.
6.6 Організатор, або по телефону, або публікацією на сайті Замовника повідомляє Переможців про результати визначення Переможців, протягом 10 (десяти) робочих днів із дати визначення Переможців.
6.7 Усі результати визначення Переможців є остаточними і оскарженню не підлягають.
6.8 Після визначення Переможців кожного періоду, протягом 3-х (трьох) робочих днів інформація про його результати публікується на інтернет-сайті Замовника - Страхової компанії «АХА Страхування» www.axa-ukraine.com в розділі Акції.

7 Заохочення-Подарунок.
7.1 Заохоченням - Подарунком Акції – є право на отримання Подарунка: талону на паливо загальним об’ємом 50 (п'ятдесят) літрів обраного Переможцем палива, з розрахунку не вище марки бензину «95» та загальною вартістю не більше 1300 (однієї тисячі трьохсот) гривень.
7.2 Переможець має право обрати талон на паливо однієї із мереж АЗС, із переліку, запропонованого Виконавцем.
7.3 Під правом отримання Заохочення - Подарунка мається на увазі право придбання Заохочення - Подарунка за 1 грн. (одна гривня) 00 копійок.
7.4 Зовнішній вигляд Заохочення - Подарунка (розмір, колір, зазначена марка палива) може відрізнятися від зовнішнього вигляду Заохочення - Подарунка, зображеного у інформаційних та рекламних матеріалах, які будуть поширюватись Виконавцем, Організатором та/або Замовником Акції до початку, протягом та після строку її проведення.

8. Отримання Подарунка
8.1. Переможець самостійно забирає свій Подарунок на території проведення Акції або за іншою адресою, узгодженою Переможцем і Організатором.
8.2. Право на отримання Подарунка зберігається за Переможцем протягом 20 (двадцяти) календарних днів від дати визначення Переможців кожного періоду.
8.3. Для отримання Подарунка Переможець повинен підписати відповідну угоду (Угода) про отримання такого Подарунка та Акт, та надати наступні документи: паспорт, номер облікової картки платника податків.
8.4. Переможець має право відмовитися від отримання Подарунка.
8.5. Якщо Переможець з будь-яких причин відмовляється або не може протягом 20 (двадцяти) календарних днів від дати визначення Переможців, отримати Подарунок особисто або через уповноважену ним особу на підставі оформленої у відповідності з чинним законодавством довіреності, він не має права передати отримання Подарунка третій особі. В цьому випадку Переможець втрачає право на отримання Подарунка.
8.6. Після отримання Подарунка Переможець має право ним розпоряджатися на власний розсуд у відповідності з існуючими правилами використання відповідної мережі азс.
8.7. Нарахування та сплату податку з доходів фізичних осіб та військового збору - Переможців здійснює Організатор.

9. Спостережна комісія
9.1. За перебігом і результатами Акції наглядає Комісія, яку призначає Організатор за участю Замовника та Організатора Акції.

10. Інші умови
10.1. Замовник та Організатор Акції не несуть відповідальності за достовірність інформації, наданої Учасниками Акції.
10.2. Замовник та Організатор Акції не несуть відповідальності за неотримання Переможцем Подарунка з інших, не залежних від Замовника та Організатора Акції, причин.
10.3 Податки та збори, які необхідно нарахувати та сплатити під час проведення Акції згідно чинного законодавства нараховуються, утримуються і сплачуються в державний бюджет Організатором.
10.4. Обмін Подарунка на грошові кошти або інші послуги/блага не здійснюється.
10.5. Подарунки, які залишились не врученими через те, що Учасники не дотримались вимог, зазначених у цих Умовах, після проведення взаєморозрахунку Організатор Акції на підставі Акту приймання–передачі передає Замовнику.
10.6. Учасники Акції добровільно погоджуються надати Замовнику та Організатору Акції інформацію, необхідну для участі в Акції та отримання Подарунків. Учасники дають згоду на збір і обробку персональних даних у відповідності до положень Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 1 червня 2010 року (зі змінами та доповненнями).
10.7. Своєю участю в Акції, Учасники та обрані Переможці Акції, погоджуються на проведення фотозйомки за їхньої участі та надання рекламних інтерв’ю про участь в Акції, а також погоджуються, що їхні Прізвище, Ім’я, По-батькові та фотоматеріали за їхньої участі можуть бути оприлюднені або використані Замовником та Організатором Акції з рекламною метою у будь-яких друкованих, аудіо- і відеоматеріалах, на будь-якій території, на необмежений строк, без попереднього узгодження та безкоштовно. Всі авторські права на такі матеріали будуть належати Замовнику та Організатору Акції. Учасники також погоджуються з тим, що їхні дані можуть бути внесені до бази даних та використані Замовником та Організатором Акції без будь-яких часових обмежень для надсилання інформації, повідомлень, проведення телефонних опитувань із інформаційною, маркетинговою чи рекламною метою.
10.8. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення умов цих Правил, Подарунків, будь-яких спірних питань та (або) питань, неврегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймає Організатор Акції. Рішення Організатора Акції є остаточним та оскарженню не підлягає.
10.9. Своєю участю в Акції всі Учасники повністю погоджуються з цими Правилами та зобов’язуються їх виконувати.10.10. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Замовником Акції та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила та умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх опублікування,  якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил.
10.11. Інформування про умови проведення Акції «БЕЗПЕКА СТВОРЮЄ ПЕРЕВАГУ» та про актуальні в конкретний період СТО, здійснюється шляхом розміщення цих Правил та інформації на інтернет-сторінці Замовника Акції. Крім того, консультації щодо участі в Акції можна отримати за телефоном гарячої лінії: 0 800 30 27 23.

Завантажити файл Список СТО