Повідомити про подію

Переможці Акції «Наповни бак – обирай АХА Страхування»ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ.
«Наповни бак – обирай АХА Страхування»

1. Замовники.
Замовник №1:
Замовником Акції «Наповни бак – обирай АХА Страхування» (далі також – «Акція») є Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «АХА Страхування»
(код ЄДРПОУ - 20474912) (далі Замовник), адреса: Україна, 04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8.
Офіційний сайт: http://axa-ukraine.com
Ліцензії Держфінпослуг: серія АГ №569137 від 24.12.2010 р.

Замовник №2:
Замовником №2 Акції «Наповни бак – обирай АХА Страхування» є Публічне акціонерне товариство "УКРСИББАНК"
(код ЄДРПОУ - 09807750), адреса: Україна, 61005, м. Харків, пр. Московський, 60
Офіційний сайт: www.my.ukrsibbank.com
Разом вживаються як Замовники

2. Організатор та Виконавці.
Організатором та Виконавцем Акції «Наповни бак – обирай АХА Страхування» є Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРІН ПЕППЕРС»
(код ЄДРПОУ - 39352617), адреса: Україна, 03124, м. Київ, бул. Лепсе, 23, тел. +38050 4423092.

3. Строк дії та місце проведення Акції.
3.1. Акція діє з 25 квітня до 06 травня 2016 року включно.

Розіграш Заохочень-Подарунків відбудеться по закінченню Акції до «31» травня 2016 року включно.
3.2. Акція проводиться на всій території України, за винятком території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь у зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, № 1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України» підписаного «13» квітня 2014 року). Дане тимчасове вимушене обмеження діє виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів та неможливості з боку Замовника, та/або Виконавця гарантувати належне проведення Акції, зокрема, але не обмежуючись, в частині відправлення/доставки/вручення Подарунків - Заохочень Учасникам, що знаходяться на територіях Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, а також деяких населених пунктах Донецької та Луганської областей. Дане обмеження не розповсюджується на громадян України, що проживають на таких територіях, за умови, якщо вони належним чином та в повному обсязі виконали всі правила та умови цієї Акції, здобули право на отримання Заохочення – Подарунка Акції, виявлять бажання та матимуть змогу самостійно отримати належний їм Подарунок у спосіб та місці погодженому із Виконавцем.

4. Учасники Акції. Цільові продукти страхування.
4.1. Учасниками Акції «Наповни бак – обирай АХА Страхування» можуть бути Автовласники - Клієнти Замовника № 2, що мають діючі банківські картки Замовника № 2, використовують їх при сплаті за послуги на автозаправних станціях (далі АЗС) та/або станціях технічного обслуговування автомобілів (далі СТО) відповідають вимогам для участі в Акції.
4.2. В Акції можуть брати участь дієздатні громадяни України, які проживають на території України, досягли повноліття (18 років), та які в період проведення Акції належним чином та в повному обсязі виконали всі правила та умови цієї Акції.
4.3. Учасники Акції несуть особисту відповідальність за достовірність наданої ними інформації.
4.4. Адреса та контактні дані Замовника №1 доступні на інтернет-сайті: www.axa-ukraine.com
4.5. Адреси та контактні дані Замовника №2 доступні на інтернет-сайті: www.my.ukrsibbank.com
4.6. Цільовий продукт страхування, про який йдеться мова в акції:
- обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ) - (надалі- Автоцивілка).

5. Умови Акції.
5.1. Для участі в Акції Учасник повинен відповідати вимогам передбаченими цим розділом та розділом 4 Правил і впродовж строку дії Акції, згідно п.3.1., здійснити та виконати вимоги для участі в Акції, а саме:
- отримати смс повідомлення с короткого номеру 729 щодо запрошення до участі в Акції;
- до вказаної у запрошенні дати, зворотно надати відповідь стосовно достовірної дати закінчення свого поточного дійсного поліса Автоцивілки в форматі ДД.ММ (де ДД – день та ММ – місяць закінчення власного поліса Автоцивілки).
- на момент отримання Заохочення - Подарунка надати інформацію щодо достовірності дійсності останнього поліса Автоцивілки.
5.2. Кожна нова достовірна дата закінчення поточного дійсного поліса Автоцивілки, який укладений з даним Автовласником, дає право Автовласнику взяти участь в Акції.

6. Умови визначення Переможців Акції.
6.1. Розіграш та визначення Переможців Акції проводиться у м. Києві у присутності обраного Організатором нотаріуса, за участі представників Замовника та Організатора у період до 31-го травня 2016 року серед усіх Учасників Акції.
6.2. Алгоритм визначення Переможців Акції відбувається шляхом випадкової комп’ютерної вибірки, методом електронного жеребкування, за унікальним телефонним номером та датою закінчення дії поточного дійсного поліса Автоцивілки, Учасника Акції.
6.3. Один Автовласник має можливість стати Переможцем Акції та отримати лише одне Заохочення – Подарунок.
6.4. У період розіграшу буде визначено 50 (П’ятдесят) Переможців, які отримають право на отримання Заохочення - Подарунка, передбаченого в розділі 7 Правил.
6.5 Організатор Акції гарантує об’єктивність, чесність та відкритість при визначенні Переможців.
6.6. Жеребкування проводиться відповідальною особою під наглядом Спостережної комісії (далі – Комісія), за допомогою програмного забезпечення генератора кодів та випадкових чисел.
6.7. Інформація про Переможців (ПІБ) вносяться до Протоколу розіграшу. Таким чином формується список Переможців.
6.8. Організатор, або по телефону, або публікацією на сайті Замовників повідомляє Переможців про результати розіграшу та узгоджує адресу, за якою можна отримати Подарунок, протягом 20 (двадцяти) робочих днів із дати проведення розіграшу.
6.9. Усі результати розіграшу є остаточними і оскарженню не підлягають.
6.10. Наступного дня після проведеного розіграшу інформація про його результати публікується на інтернет-сайті Замовників - Страхової компанії «АХА Страхування» www.axa-ukraine.com в розділі «Акції» та ПАТ «УкрСиббанк» www.my.ukrsibbank.com

7. Заохочення – Подарунок.
7.1. Заохоченням - Подарунком Акції є право на отримання одного Подарунка – Талону або талонів на паливо загальним об’ємом 40 (сорок) літрів обраного Переможцем палива, з розрахунку не вище марки бензину «95+» та загальною вартістю не більше 1 000 (одна тисяча) гривень.
7.2. Переможець має право обрати талон на паливо однієї із мереж АЗС, із переліку запропонованого Організатором.
7.3. Під правом отримання Заохочення – Подарунка мається на увазі право придбання Подарунка за 1 грн. (одна гривня) 00 копійок.
7.4. Зовнішній вигляд Подарунка (розмір, колір, зазначена марка палива) може відрізнятися від зовнішнього вигляду Заохочення - Подарунка, зображених у інформаційних та рекламних матеріалах, які будуть поширюватись Організатором та/або Замовником рекламної Акції до початку, протягом та після терміну її проведення.

8. Отримання Подарунка
8.1. Переможець самостійно забирає свій Подарунок у підрозділі Замовника №1 або Замовника № 2 на території проведення Акції, за адресою узгодженою Переможцем і Організатором.
8.2. Право на отримання Подарунка зберігається за Переможцем протягом 20 (двадцяти) робочих днів від дня проведення розіграшу.
8.3. Для отримання Подарунка Переможець повинен підписати відповідну угоду (Угода) про отримання такого Подарунка та Акт, та надати власні наступні документи: паспорт, номер облікової картки платника податків, поточний дійсний, останній поліс Автоцивілки, укладений з даним Переможцем Акції.
8.4. Переможець має право відмовитися від отримання Подарунка.
8.5. Якщо Переможець з будь-яких причин відмовляється, або не надав всіх відповідних документів на отримання Заохочення-Подарунка, передбачених офіційними правилами акції, або не може протягом 20 (двадцяти) робочих днів від дня проведення розіграшу отримати Подарунок особисто або через уповноважену ним особу на підставі оформленої у відповідності з чинним законодавством довіреності, він не має права передати отримання Подарунка третій особі. В цьому випадку Переможець втрачає право на отримання Подарунка.
8.6. Після отримання Подарунка Переможець має право ним розпоряджатися на власний розсуд.
8.7. Організатор і Замовники не відповідають за будь-які витрати Учасників Акції, пов’язані з отриманням та подальшим використанням Подарунків Акції.
8.8. Нарахування та сплату податку з доходів фізичних осіб та військового збору - Переможців здійснює Організатор.

9. Спостережна комісія. Інформаційна підтримка.
9.1. За перебігом і результатами Акції наглядає Комісія, яку призначає Організатор за участю Замовника Акції.
9.2. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Виконавцем Акції протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Замовником №1 Акції та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила та умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил.
9.3. Інформування про умови проведення Акції «Наповни бак – обирай АХА Страхування» здійснюється шляхом розміщення цих Правил на інтернет-сторінці Замовника №1 Акції www.axa-ukraine.com та Замовника №2 www.my.ukrsibbank.com. Крім того, консультації щодо участі в Акції можна отримати за телефоном гарячої лінії: 0 800 60 69 76 (з 8:00 до 19:00 у будні дні, з 9:00 до 17:00 в суботу (неділя вихідний) протягом періоду Акції) або за телефоном 729 .

10. Інші умови
10.1. Замовники та Організатор Акції не несуть відповідальності за достовірність інформації, наданої Учасниками Акції.
10.2. Замовники та Організатор Акції не несуть відповідальності за неотримання Переможцем Подарунка з інших, не залежних від Замовників та Організатора Акції, причин.
10.3 Податки та збори, які необхідно нарахувати та сплатити під час проведення Акції згідно чинного законодавства нараховуються, утримуються і сплачуються в державний бюджет Організатором.
10.4. Обмін Подарунка на грошові кошти або інші послуги/блага не здійснюється.
10.5. Якщо протягом періоду Акції, що вказаний в п.3.1. цих Правил не було зареєстровано жодного Учасника або зареєстровано менша кількість Учасників ніж зазначених в пункті 6.4 Офіційних Правил, Переможців Акції, то Подарунки, що залишаться вважатимуться нерозіграними. Всі нерозіграні Подарунки, після проведення взаєморозрахунку Організатор Акції на підставі Акту приймання–передачі передає Замовнику №1.
10.6. Подарунки, які залишились неврученими через те, що Учасники не дотримались вимог, зазначених у цих Умовах, після проведення взаєморозрахунку Організатор Акції на підставі Акту приймання–передачі передає Замовнику №1.
10.7. Подарунками нерозіграними та (або) неврученими Замовник №1 Акції розпоряджається на свій власний розсуд.
10.8. Учасники Акції добровільно погоджуються надати Замовникам та Організатору Акції інформацію, необхідну для участі в Акції та отримання Подарунків. Учасники дають згоду на збір і обробку персональних даних у відповідності до положень Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 1 червня 2010 року (зі змінами та доповненнями).
10.9. Своєю участю в Акції, обрані Переможці Акції, погоджуються на проведення фотозйомки за їхньої участі та надання рекламних інтерв’ю про участь у розіграші, а також погоджуються, що їхні Прізвища, Ім’я, По-батькові та фотоматеріали за їхньої участі можуть бути оприлюднені або використані Замовниками та Організатором Акції з рекламною метою у будь-яких друкованих, аудіо- і відеоматеріалах, на будь-якій території, на необмежений строк, без попереднього узгодження та безкоштовно. Всі авторські права на такі матеріали будуть належати Замовникам та Організатору Акції. Учасники також погоджуються з тим, що їхні дані можуть бути внесені до бази даних та використані Замовниками та Організатором Акції без будь-яких часових обмежень для надсилання інформації, повідомлень, проведення телефонних опитувань із інформаційною, маркетинговою чи рекламною метою.
10.10. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення умов цих Правил, Заохочень - Подарунків, будь-яких спірних питань та (або) питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймає Організатор Акції спільно з Замовником №1. Рішення Організатора Акції є остаточним та оскарженню не підлягає.
10.11. Своєю участю в Акції всі Учасники повністю погоджуються з цими Правилами та зобов’язуються їх виконувати.