Повідомити про подію

Переможці Акції «Автоцивілка – швидка копійка»

Підведення підсумків та нагородження переможців 1 етапу акції

Підведення підсумків та нагородження переможців 2 етапу акції

Підведення підсумків та нагородження переможців 3 етапу акції

Автоцивілка – швидка копійка
 


ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ

Автоцивілка – швидка копійка

1. Ініціатор. Організатор:

Ініціатором та Організатором акції «Автоцивілка – швидка копійка» (далі також – «Акція») є Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «АХА Страхування» (код ЄДРПОУ - 20474912) (далі - Організатор), адреса: Україна, 04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8.

Офіційний сайт: http://axa-ukraine.com

Ліцензії Держфінпослуг: серія АГ № 569137 від 24.12.2010р.

2. Співорганізатор:               

Акціонерне Товариство «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ - 00032129), адреса: Україна, 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12 Г (далі також – «Співорганізатор» або «Ощадбанк»).

3. Строк дії Акції.

3.1. Акція діє з 16 листопада 2015 року до 15 січня 2016 року включно. Етапи Акції:

-       Перший етап проведення Акції  - в період з 16 листопада по 16 грудня;

-       Другий етап проведення Акції  - в період з 17 грудня по 15 січня 2016 року;

-       Третій етап проведення Акції - Розіграш 10 ( десяти ) Спеціальних Призів  - по закінченню Акції до 25 січня 2016 року включно серед Учасників двох вказаних вище етапів.

4. Місце проведення Акції.

4.1. Акція проводиться на всій території України у відділеннях Співорганізатора, за винятком території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь у зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, № 1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України» підписаного «13» квітня 2014 року). Дане тимчасове вимушене обмеження діє виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів та неможливості з боку Організатора, та/або Співорганізатора гарантувати належне проведення Акції, зокрема, але не обмежуючись, в частині відправлення грошових переказів Учасникам, що знаходяться на територіях Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, а також деяких населених пунктах Донецької та Луганської областей. Дане обмеження не розповсюджується на громадян України, що проживають на таких територіях, за умови, якщо вони належним чином та в повному обсязі виконали всі правила та умови цієї Акції, здобули право на отримання грошових переказів, виявлять бажання та матимуть змогу самостійно отримати належний їм грошовий переказ у спосіб та місці, погоджених із Організатором.

5. Учасники Акції. Цільові продукти страхування

5.1. Учасниками Акції можуть бути діючі, постійні та нові Клієнти – фізичні особи Організатора і Співорганізатора, які придбали договір страхування (поліс) Автоцивілки Організатора у будь-якому відділенні Ощадбанку та відповідають вимогам для участі в Акції.

5.2. В Акції можуть брати участь дієздатні громадяни України, які проживають на території України, досягли повноліття (18 років), та які в період проведення Акції належним чином та в повному обсязі виконали всі правила та умови цієї Акції.

5.3. Учасники Акції несуть особисту відповідальність за достовірність наданої ними інформації при укладенні договору страхування із Організатором.

5.4. Учасниками Акції не можуть бути працівники та члени їх родин, штатні та позаштатні агенти, страхові та не страхові партнери Організатора.

5.5. Адреса та контактні дані Організатора доступні на інтернет-сайті: www.axa-ukraine.com

5.6. Цільовий продукт страхування Організатора, що бере участь в акції:

- обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (у тексті Правил- «Автоцивілка»).

6. Умови Акції

6.1. Для участі в Акції Учасник повинен відповідати вимогам передбаченими цим розділом та розділом 5 Правил і впродовж строку дії Акції, згідно п.3.1., здійснити наступне:

6.1.1. впродовж строку дії Акції, зазначеного  в п. 3.1. Правил, придбати цільовий страховий продукт («Автоцивілку») у відділенні Ощадбанку

6.1.2. виконати вимоги для участі в Акції, а саме:

- договір страхування цільового страхового продукту має бути оформлений та оплачений в період дії Акції;

- договір страхування цільового страхового продукту має бути придбаний однією фізичною особою, яка досягла 18-ти річного віку та являється дієздатним громадянином України;

- договір страхування цільового страхового продукту оформлюється виключно для легкового автомобіля;

- договір страхування цільового страхового продукту оформлюється на 1 (один) рік;

6.2. Учасник – автовласник одного автомобіля має право взяти участь в Акції  лише 1 раз.

7. Умови визначення Переможців Акції

7.1. Всі Учасники Акції, які виконали всі умови Акції, передбачені цими Правилами, мають можливість отримати Гарантований Подарунок-Заохочення Акції і додатково взяти участь у розіграші одного зі Спеціальних Призів Акції.

7.2. Гарантованим Подарунком-Заохоченням Акції є право кожного Учасника Акції на отримання в подарунок грошових коштів у сумі 50 грн або 100 грн.

1)     100 гривень мають можливість отримати ті Учасники, у котрих транспортний засіб зареєстрований у містах з населенням понад 500 тисяч чоловік, а саме в місті Києві та містах сателітах, Одесі, Харкові, Дніпропетровську, Кривому Розі, Запоріжжі та Львові ( з урахуванням обмежень згідно п. 4.1. Правил);

2) 50 гривень мають можливість отримати ті Учасники, у котрих транспортний засіб зареєстрований у містах з населенням менше ніж 500 тисяч чоловік.

7.3. Незалежно від кількості оформлених Учасником полісів Автоцивілки в період дії Акції, він отримує право на отримання тільки одного Гарантованого Подарунку-Заохочення.

7.4. Спеціальним Призом Акції є право на отримання Призу у вигляді грошових коштів у сумі 500 грн.

7.5. Кількість Спеціальних Призів обмежена. У Акції беруть участь Спеціальні  Призи у кількості 10 (десять) шт. Незалежно від кількості оформлених Учасником полісів Автоцивілки в період дії Акції, він отримує право на отримання тільки одного Спеціального Призу.

7.6. Визначення Переможців Акції, які мають право на отримання Спеціального Призу Акції, відбувається шляхом розіграшу. Такий розіграш проводиться у м. Києві у присутності представників Організатора та за участі представників Співорганізатора 25-го січня 2016 року серед усіх Учасників Акції, які взяли участь у двох етапах протягом періоду проведення Акції згідно п. 3.1. цих Правил;

7.7. Алгоритм визначення Переможців  Акції, які мають право на отримання Спеціального Призу, відбувається шляхом випадкової комп’ютерної вибірки, методом електронного жеребкування, за номерами придбаних на умовах та під час дії Акції договорів страхування цільового страхового продукту (полісів Автоцивілки) Організатора.

7.8. Організатор Акції гарантує об’єктивність, чесність та відкритість при визначенні Переможців.

7.9. Жеребкування для Переможців, які мають право на отримання Спеціальних Призів Акції,  проводиться відповідальною особою під наглядом Спостережної комісії (далі – Комісія), за допомогою програмного забезпечення генератора кодів та випадкових чисел.

7.10. Інформація про Переможців Акції (ПІБ), які мають право на отримання Спеціальних Призів, вносяться до Протоколу розіграшу. Таким чином формується список таких переможців.

7.11. Організатор публікацією на своєму сайті та на сайті Співорганізатора повідомляє Переможців Акції, які мають право на отримання Спеціального Призу, про результати розіграшу і грошового переказу протягом 10 (десяти) робочих днів із дати проведення розіграшу.

7.12. Усі результати розіграшу є остаточними і оскарженню не підлягають.

7.13. Наступного дня після проведеного розіграшу інформація про його результати публікується на інтернет-сайті Організатора - Страхової компанії «АХА Страхування» www.axa-ukraine.com.

8. Отримання Гарантованого Подарунка –Заохочення  та / або Спеціального Призу

8.1. Отримання Гарантованого Подарунка –Заохочення Учасниками  Акції та / або Спеціального Призу Переможцями Акції буде відбуватися шляхом грошового переказу коштів в безготівковій формі.

8.2 Для можливості отримання такого грошового переказу Учасник, який отримав право на Гарантований Подарунок-Заохочення та / або Спеціальний Приз під час придбання полісу Автоцивілки,  повинен надати Організатору чи Співорганізатору наступні документи: паспорт, номер облікової картки платника податків.

8.3 Переказ Гарантованих Подарунків-Заохочень в розмірі 50 грн або 100 грн за період проведення Акції відбудеться в два етапи:

-       з 21 до 25 грудня 2015 року за перший етап проведення Акції в період з 16 листопада по 16 грудня 2015 року;

-       з 21 до 25 січня 2016 року за другий етап проведення акції в період з 17 грудня по 15 січня 2016 року.

8.4. Переказ Спеціальних Призів в розмірі 500 грн за третій етап проведення Акції  відбудеться по закінченню Акції з 01 до 05 лютого 2016 року серед Учасників двох вказаних п. 3.1. вище етапів включно.

8.5. Переказ Гарантованих Подарунків-Заохочень та Спеціальних Призів і їх отримання буде здійснюватися наступним чином:

8.5.1. протягом вказаних у п. 8.3. і 8.4. періодів Організатор перераховує грошові кошти на рахунок Банку для обліку коштів, що надійшли для безготівкових переказів від Організатора  через внутрішньодержавну платіжну систему «Система термінових переказів «Швидка копійка»;

8.5.2. Співорганізатор інформує Переможців Акції про можливість отримання Гарантованого Подарунку-Заохочення та/або Спеціального Призу шляхом направлення їм відповідних SMS повідомлень на вказані Учасниками номери мобільних телефонів;

8.5.3. Переможець - отримувач коштів має протягом 15 календарних днів з моменту отримання повідомлення  звернутися у підрозділ Банку, який зареєстрований, як пункт приймання/виплати переказів по платіжній системі «Система термінових переказів «Швидка копійка» (перелік таких зареєстрованих підрозділів можна знайти за посиланням www.oschadbank.ua

8.5.4. за умови пред’явлення документу, що посвідчує особу Переможця (паспорт або документ що його замінює згідно чинного законодавства України), Банк виплачує Переможцю належний Подарунок-Заохочення та/або Спеціальний Приз.

8.6. У випадку якщо Переможець з якихось причин не з’явився за отриманням належного йому Гарантованого Подарунку-Заохочення та/або Спеціального Призу у вказаний у п. 8.5.3. строк, він втрачає право на його отримання.

8.7. Нарахування та сплату податку на доходи фізичних осіб та військового збору з вартості Гарантованого Подарунка –Заохочення  та / або Спеціального Призу здійснює Організатор.

Будь-які інші обов’язкові збори, податки, інші обов’язкові платежі, пов’язані з отриманням Гарантованого Подарунка –Заохочення  та / або Спеціального Призу (оформлення, зняття готівки) Учасник / Переможець Акції сплачує за власний рахунок. 

8.8. Отримати грошові перекази можуть лише ті Учасники Акції, які відповідають вимогам цих Правил.

8.9. Учасник / Переможець Акції має право відмовитися від Гарантованого Подарунка –Заохочення  та / або Спеціального Призу.

8.10. Учасник / Переможець Акції  не має права передати своє право на отримання Гарантованого Подарунка –Заохочення  та / або Спеціального Призу третім особам.

9. Спостережна комісія. Інформаційна підтримка.

9.1. За перебігом і результатами Акції наглядає Комісія, яку призначає Організатор, за участю Співорганізатора.

9.2. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Співорганізатором Акції та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила та умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх опублікування,  якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил.

9.3. Інформування про умови проведення Акції «Автоцивілка – швидка копійка» здійснюється шляхом розміщення цих Правил на інтернет-сторінці Організатора Акції www.axa-ukraine.com в розділі «Акції». Крім того, консультації щодо участі в Акції можна отримати за телефоном гарячої лінії: 0 800 60 69 76 (з 8:00 до 19:00 у будні дні, з 9:00 до 17:00 в суботу (неділя вихідний) протягом періоду Акції), а також у співробітників відділень Ощадбанку.

10. Інші умови

10.1. Організатор та Співорганізатор Акції не несуть відповідальності за достовірність інформації, наданої Учасниками Акції.

10.2. Організатор та Співорганізатор Акції не несуть відповідальності за неотримання Учасником / Переможцем грошового переказу з інших, не залежних від Співорганізатора та Організатора Акції, причин.

10.3 Податок на доходи фізичних осіб та військовий збір, які необхідно нарахувати та сплатити під час проведення Акції згідно чинного законодавства нараховуються, утримуються і сплачуються в державний бюджет Організатором.

10.4. Учасники Акції добровільно погоджуються надати Співорганізатору та Організатору Акції інформацію, необхідну для участі в Акції та отримання грошового переказу. Учасники дають згоду на збір і обробку персональних даних у відповідності до положень Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 1 червня 2010 року (зі змінами та доповненнями).

10.5. Своєю участю в Акції, обрані Переможці Акції, погоджуються на проведення фотозйомки за їхньої участі та надання рекламних інтерв’ю про участь у розіграші, а також погоджуються, що їхні ПІБ та фотоматеріали за їхньої участі можуть бути оприлюднені або використані Співорганізатором та Організатором Акції з рекламною метою у будь-яких друкованих, аудіо- і відеоматеріалах, на будь-якій території, на необмежений строк, без попереднього узгодження та безкоштовно. Всі авторські права на такі матеріали будуть належати Співорганізатору та Організатору Акції. Учасники також погоджуються з тим, що їхні дані можуть бути внесені до бази даних та використані Співорганізатором та Організатором Акції без будь-яких часових обмежень для надсилання інформації, повідомлень, проведення телефонних опитувань із інформаційною, маркетинговою чи рекламною метою.

10.6. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення умов цих Правил,  будь-яких спірних питань та (або) питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймає Організатор Акції. Рішення Організатора Акції є остаточним та оскарженню не підлягає.

10.7. Своєю участю в Акції всі Учасники повністю погоджуються з цими Правилами та зобов’язуються їх виконувати.