Повідомити про подію

Переможці Акції «Автоцивілка до Європи довезе»


Автоцивілка до Європи довезе


ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ

Автоцивілка до Європи довезе

Назва Акції є зміненою назвою Акції «Автоцивілка до Франції довезе».

У зв’язку з наміром Сторін забезпечити максимальну безпеку та комфорт Клієнтів Замовника під час Подорожі, що є однією з Подарунків – Заохочень, Сторони узгодили та прийняли рішення внести відповідні зміни

Правила Акції з відповідними змінами назви та п. 7.1.1 дивися нижче

(зі змінами від 20 листопада 2015 року)

1. Замовник:

Замовником Акції «Автоцивілка до Європи довезе» (попередня назва акції «Автоцивілка до Франції довезе») (далі також – «Акція») є Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «АХА Страхування» (код ЄДРПОУ - 20474912) (далі Замовник), адреса: Україна, 04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8.

Офіційний сайт: http://axa-ukraine.com

Ліцензії Держфінпослуг: серія АГ №569137 від 24.12.2010 р.

2. Організатор та Виконавець:

Організатором та Виконавцем Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРІН ПЕППЕРС» (код ЄДРПОУ - 39352617), адреса: Україна, 03124, м. Київ, бул. Лепсе, 23, тел. +38050 4423092.

3. Строк дії та місце проведення Акції.

3.1. Акція діє з 05 листопада 2015 року до 15 січня 2016 року включно.

Розіграш Подарунків - Заохочень відбудеться  по закінченню Акції до «25» січня 2016 року включно.

3.2. Акція проводиться на всій території України, за винятком території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь у зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, № 1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України» підписаного «13» квітня 2014 року). Дане тимчасове вимушене обмеження діє виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів та неможливості з боку Замовника, та/або Виконавця гарантувати належне проведення Акції, зокрема, але не обмежуючись, в частині відправлення/доставки/вручення Подарунків - Заохочень Учасникам, що знаходяться на територіях Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, а також деяких населених пунктах Донецької та Луганської областей. Дане обмеження не розповсюджується на громадян України, що проживають на таких територіях, за умови, якщо вони належним чином та в повному обсязі виконали всі правила та умови цієї Акції, здобули право на отримання Подарунку - Заохочення Акції, виявлять бажання та матимуть змогу самостійно отримати належний їм Подарунок - Заохочення у спосіб та місці погодженому із Виконавцем.

4. Учасники Акції. Цільові продукти страхування

4.1. Учасниками Акції «Автоцивілка до Європи довезе» можуть бути діючі, постійні та нові Клієнти Замовника, що відповідають вимогам для участі в Акції.

4.2. В Акції можуть брати участь дієздатні громадяни України, які проживають на території України, досягли повноліття (18 років), та які в період проведення Акції належним чином та в повному обсязі виконали всі правила та умови цієї Акції.

4.3. Учасники Акції несуть особисту відповідальність за достовірність наданої ними інформації при укладенні договору страхування із Замовником.

4.3. Учасниками Акції не можуть бути працівники та члени їх родин, штатні та позаштатні агенти, страхові та не страхові партнери Замовника та (або) Організатора.

4.4. Адреса та контактні дані Замовника доступні на інтернет-сайті: www.axa-ukraine.com

4.5. Цільовий продукт страхування Замовника, що бере участь в акції:

- обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (надалі- Автоцивілка).

5. Умови Акції

5.1. Для участі в Акції Учасник повинен відповідати вимогам передбаченими цим розділом та розділом 4 Правил і впродовж строку дії Акції, згідно п.3.1., здійснити наступне:

5.1.1. впродовж строку дії Акції, зазначеного  в п. 3.1. Правил, придбати цільовий страховий продукт («Автоцивілку»)

5.1.2. виконати вимоги для участі в Акції, а саме:

- договір страхування цільового страхового продукту має бути оформлений та придбаний в період дії Акції;

- договір страхування цільового страхового продукту має бути придбаний однією фізичною особою, яка досягла 18-ти річного віку та являється дієздатним громадянином України;

- договір страхування цільового страхового продукту оформлюється виключно для легкового автомобіля;

- договір страхування цільового страхового продукту оформлюється на 1 (один) рік;

5.2. Учасник – автовласник одного автомобіля має право взяти участь в Акції  лише 1 раз.

6. Умови визначення Переможців Акції

6.1. Розіграш та визначення Переможців Акції проводиться у м. Києві у присутності обраного Організатором нотаріуса, за участі представників Замовника та Організатора у період до 25-го січня 2016 року серед усіх Учасників Акції;

6.2. Алгоритм визначення Переможців Акції відбувається шляхом випадкової комп’ютерної вибірки, методом електронного жеребкування, за номерами, придбаних під час дії Акції, договорів страхування цільового страхового продукту (полісів Автоцивілки) Замовника. В період Акції буде визначено 101 (Сто один) Переможець, які отримають право на отримання Подарунку - Заохочення, передбаченого в розділі 7 Правил:

- 1 (один) переможець отримає Подарунок, вказаний в п.7.1.1. Правил;

- 2 (два) переможці отримують Подарунок, вказаний в п.7.1.2. Правил;

- 3 (три) переможці отримують Подарунок, вказаний в п.7.1.3. Правил;

- 10 (десять) переможців отримують Подарунок, вказаний в п.7.1.4. Правил;

- 25 (двадцять) переможців отримують Подарунок, вказаний в п.7.1.5. Правил;

- 60 (шістдесят) переможців отримують Подарунок, вказаний в п.7.1.6. Правил;

6.3 Організатор Акції гарантує об’єктивність, чесність та відкритість при визначенні Переможців.

6.4. Жеребкування проводиться відповідальною особою під наглядом Спостережної комісії (далі – Комісія), за допомогою програмного забезпечення генератора кодів та випадкових чисел.

6.5. Інформація про Переможців (ПІБ) вносяться до Протоколу розіграшу. Таким чином формується список Переможців.

6.6. Організатор, або по телефону, або публікацією на сайті Замовника повідомляє Переможців про результати розіграшу та адресу, за якою можна отримати Подарунок, протягом 10 (десяти) робочих днів із дати проведення розіграшу.

6.7. Усі результати розіграшу є остаточними і оскарженню не підлягають.

6.8. Наступного дня після проведеного розіграшу інформація про його результати публікується на інтернет-сайті Замовника - Страхової компанії «АХА Страхування» www.axa-ukraine.com.

7. Подарунки - Заохочення

7.1. Подарунками - Заохоченнями Акції є право на отримання Подарунку - Заохочення:

7.1.1. ПОДОРОЖ ДО ЄВРОПИ на двох - мається на увазі 1 (один) Сертифікат на здійснення туристичної поїздки на двох осіб загальною сумою 25 000 грн. (двадцять п’ять тисяч гривень) що надає можливість отримати поїздку до обраного міста Європи із числа запропонованих Виконавцем варіантів туристичних поїздок. Одним із запропонованих варіантів може бути одна подорож до Парижу на двох осіб, на 3 ночі / 4 дні з авіа перельотом та проживанням в готелі 2-3 зірки. Строки туристичної поїздки узгоджуються з Переможцем акції додатково протягом 10 (десяти) робочих днів після отримання Сертифікату. Строк дії туристичного сертифікату до 30 квітня 2016 року - надалі «Подорож», в кількості 1 шт.».

7.1.2. Планшет в кількості 2 шт.

7.1.3. Мобільний телефон в кількості 3 шт.

7.1.4. Навігатор в кількості 10 шт.

7.1.5. Відеореєстратор в кількості 25 шт.

7.1.6. Тримач для телефону в кількості 60 шт.

7.2. Під правом на отримання Подарунку – Заохочення мається на увазі право придбання Подарунку за 1 грн. (одна гривня) 00 копійок.

7.3. Зовнішній вигляд подарунків (розмір, колір) може відрізнятися від зовнішнього вигляду подарунків, зображених у інформаційних та рекламних матеріалах, які будуть поширюватись Організатором та/або Замовником рекламної Акції протягом терміну її проведення.

8. Отримання Подарунку

8.1. Переможець самостійно забирає свій Подарунок на території проведення Акції або за іншою адресою, узгодженою Переможцем і Організатором.

8.2. Право на отримання Подарунку зберігається за Переможцем протягом 20 (двадцяти) робочих днів від дня проведення розіграшу.

8.3. Для отримання Подарунку Переможець повинен підписати відповідну угоду (Угода) про отримання такого Подарунку та Акт, та надати наступні документи: паспорт, номер облікової картки платника податків.

8.4. Переможець має право відмовитися від отримання Подарунку.

8.5. Якщо Переможець з будь-яких причин відмовляється або не може протягом 20 (двадцяти) робочих днів від дня проведення розіграшу отримати Подарунок особисто або через уповноважену ним особу на підставі оформленої у відповідності з чинним законодавством довіреності, він не має права передати отримання Подарунку третій особі. В цьому випадку Переможець втрачає право на отримання Подарунку.

8.6. Після отримання Подарунку Переможець має право ним розпоряджатися на власний розсуд.

8.7. Організатор і Замовник не відповідають за будь-які витрати Учасників Акції, пов’язані з отриманням та подальшим використанням Подарунків Акції.

8.8. Нарахування та сплату податку з доходів фізичних осіб та військового збору - Переможців здійснює Організатор.

9. Спостережна комісія. Інформаційна підтримка.

9.1. За перебігом і результатами Акції наглядає Комісія, яку призначає Організатор за участю Замовника Акції.

9.2. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Виконавцем Акції протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Замовником Акції та їх оприлюднення утому ж порядку, що визначений для інформування про Правила та умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх опублікування,  якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил.

9.3. Інформування про умови проведення Акції «Автоцивілка до Європи довезе» здійснюється шляхом розміщення цих Правил на інтернет-сторінці Замовника Акції www.axa-ukraine.com в розділі «Акції». Крім того, консультації щодо участі в Акції можна отримати за телефоном гарячої лінії: 0 800 60 69 76 (з 8:00 до 19:00 у будні дні, з 9:00 до 17:00 в суботу (неділя вихідний) протягом періоду Акції).

10. Інші умови

10.1. Замовник  та Організатор Акції не несуть відповідальності за достовірність інформації, наданої Учасниками Акції.

10.2. Замовник та Організатор Акції не несуть відповідальності за неотримання Переможцем Подарунку з інших, не залежних від Замовника та Організатора Акції, причин.

10.3 Податок з доходів фізичних осіб та військовий збір, які необхідно нарахувати та сплатити під час проведення Акції згідно чинного законодавства нараховуються, утримуються і сплачуються в державний бюджет Організатором.

10.4. Обмін Подарунку на грошові кошти або інші послуги/блага не здійснюється.

10.5. Якщо протягом періоду Акції, що вказаний в п.3.1. цих Правил не було зареєстровано жодного Учасника або зареєстровано менша кількість Учасників ніж зазначених в пунктах 7.1.1. – 7.1.6 Подарунків - Заохочень, то Подарунки – Заохочення, що залишаться вважатимуться не розіграним. Всі не розіграні Подарунки – Заохочення, після проведення взаєморозрахунку Організатор Акції на підставі Акту приймання–передачі передає Замовнику.

10.6. Подарунки, які залишились не врученими через те, що Учасники не дотримались вимог, зазначених у цих Умовах, після проведення взаєморозрахунку Організатор Акції на підставі Акту приймання–передачі передає Замовнику.

10.7. Подарунками не розіграними та (або) не врученими Замовник Акції розпоряджається на свій власний розсуд.

10.8. Учасники Акції добровільно погоджуються надати Замовнику та Організатору Акції інформацію, необхідну для участі в Акції та отримання Подарунків. Учасники дають згоду на збір і обробку персональних даних у відповідності до положень Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 1 червня 2010 року (зі змінами та доповненнями).

10.9. Своєю участю в Акції, обрані Переможці Акції, погоджуються на проведення фотозйомки за їхньої участі та надання рекламних інтерв’ю про участь у розіграші, а також погоджуються, що їхні ПІБ та фотоматеріали за їхньої участі можуть бути оприлюднені або використані Замовником та Організатором Акції з рекламною метою у будь-яких друкованих, аудіо- і відеоматеріалах, на будь-якій території, на необмежений строк, без попереднього узгодження та безкоштовно. Всі авторські права на такі матеріали будуть належати Замовнику та Організатору Акції. Учасники також погоджуються з тим, що їхні дані можуть бути внесені до бази даних та використані Замовником та Організатором Акції без будь-яких часових обмежень для надсилання інформації, повідомлень, проведення телефонних опитувань із інформаційною, маркетинговою чи рекламною метою.

10.10. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення умов цих Правил, Подарунків – Заохочень, будь-яких спірних питань та (або) питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймає Організатор Акції. Рішення Організатора Акції є остаточним та оскарженню не підлягає.

10.11. Своєю участю в Акції всі Учасники повністю погоджуються з цими Правилами та зобов’язуються їх виконувати.