Повідомити про подію
Акція Pravex

 

Переможці 1 етапу акції

Переможці 2 етапу акції

Переможці 3 етапу акції

 

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ «КРАЩЕ ПОВНОГО БАКУ – ТІЛЬКИ ДВА ПОВНІ БАКИ»

1. Замовник №1:
Замовником №1 Акції «Краще повного баку - лише два повні баки» є Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «АХА Страхування» (далі Замовник), адреса: Україна, 04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8.
Офіційний сайт: http://axa-ukraine.com/
Ліцензії Держфінпослуг: серія АГ №569137 від 22.11.2010 р., АВ № 483283 від 17.09.2009 р., АВ № 483293 від 17.09.2009 р.

Замовник №2:
Замовником №2 Акції «Краще повного баку - лише два повні баки» є ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК», адреса: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2. Ліцензія НБУ №7 від 10.10.11. Усі види банківських послуг.

2. Організатор:
Організатором Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «ДІ АЙ ВАЙ Трейд», адреса: Україна, 02125, м. Київ, вул. С. Стальського 18, 37 Офіційний сайт: http://diytrade.com.ua/

3. Строк дії та місце проведення Акції
3.1. Акція діє з 01 червня 2014 року до 31 серпня 2014 року (включно) та проходить у 3 етапи.
3.2. Місцем проведення Акції є підрозділи (відділення) Замовника №2: ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК», в яких можна оформити відповідні договори страхування Замовника №1, в перелічених нижче областях України, а саме:
3.2.1. Східний Центр: Дніпропетровська, Донецька та Запорізька області;
3.2.2. Північний Центр: Луганська, Полтавська, Сумська та Харківська області;
3.2.3. Київський Центр: Київська, Житомирська, Черкаська та Чернігівська області.

4. Учасники Акції. Цільові продукти страхування
4.1. Учасниками Акції «Краще повного баку - лише два повні баки» можуть бути постійні та нові Клієнти ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК», що відповідають вимогам для участі в Акції.
4.2. Учасники Акції несуть особисту відповідальність за достовірність наданої ними інформації при укладенні договору страхування із Замовником №1.
4.3. Учасниками Акції не можуть бути працівники та члени їх родин, штатні та позаштатні агенти, страхові та не страхові партнери Замовника №1 та (або) Організатора.
4.4. Адреси та контактні дані Замовників доступні на їх інтернет-сайтах: www.axa-ukraine.com www.pravex.com/rus/main
4.5. Цільові продукти страхування Замовника №1:
- добровільне страхування наземного транспорту (крім залізничного). Доступні дві програми страхування: КАСКО «Все включено» та «КАСКО 5+» (надалі – КАСКО);
- обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (надалі- ОСЦПВ);
- добровільне страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів (надалі - ДЦВ).

5. Умови Акції
5.1. Для участі в Акції, Учасник повинен відповідати вимогам передбаченими розділом 4 Правил та впродовж строку дії Акції, згідно п. 3.1., здійснити наступне:
5.1.1. одночасно або протягом одного календарного місяця придбати складові будь-якого із страхових пакетів Замовника №1: КАСКО+ОСЦПВ чи ОСЦПВ+ДЦВ;
5.1.2. виконати умови участі в Акції, а саме:
- договір страхування серед цільових страхових продуктів має бути оформлений однією фізичною особою, яка досягла 18-ти річного віку та являється дієздатним громадянином України;
- договір страхування серед цільових страхових продуктів оформлюється виключно для легкового автомобіля;
- кожен із договорів страхування серед цільових страхових продуктів, має бути оформлений одночасно або протягом одного календарного місяця в період дії Акції;
- договір страхування серед цільових страхових продуктів оформлюється на 1 (один) рік;
- продаж договорів страхування відбувається виключно у відділеннях ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» із використанням програмного забезпечення «ГАЛАКТИКА»;
5.2. Кожен Учасник має право взяти участь в Акції стільки разів, скільки виконає необхідні умови Акції.

6. Умови визначення Переможців Акції
6.4.1. Розіграш проводиться у м. Києві у присутності обраного Організатором нотаріуса, за участі представників Замовників та Організатора у наступні періоди:
- За період дії Акції 01-30 червня 2014 року: визначення Переможців відбувається до 15-го липня 2014 року;
- За період дії Акції 01-31 липня 2014 року: визначення Переможців відбувається до 15-го серпня 2014 року;
- За період дії Акції 01-30 серпня 2014 року: визначення Переможців відбувається до 15-го вересня 2014 року.
6.4.2. Алгоритм визначення Переможців Акції відбувається шляхом випадкової комп’ютерної вибірки, методом електронного жеребкування, за номерами, придбаних під час дії Акції, договорів страхування (полісів) Замовника № 1. У кожному етапі Акції буде визначено по 20 (двадцять) переможців, які отримають Призи, передбачені в розділі 7 Правил:
- 15 (п’ятнадцять) переможців, які придбали страховий пакет «ОСЦПВ+ДЦВ», отримають приз, вказаний в п. 7.1.1. Правил;
- 5 (п’ять) переможців, які придбали страховий пакет «КАСКО+ОСЦПВ», отримають приз, вказаний в п. 7.1.2. Правил.
6.4.3 Організатор Акції гарантує об’єктивність, чесність та відкритість при визначенні Переможців.
6.4.4. Жеребкування проводиться відповідальною особою під наглядом Спостережної комісії (далі – Комісія), за допомогою програмного забезпечення генератора кодів та випадкових чисел.
6.4.5. Інформація про Переможців (ПІБ, ата укладення і номер Поліса) вносяться до Протоколу розіграшу. Таким чином формується список Переможців.
6.4.6. Організатор повідомляє Переможців про результати розіграшу та адресу, за якою можна отримати Приз, протягом 10 (десяти) робочих днів із дати проведення розіграшу у телефонному режимі та/або іншим способом.
6.4.7. Усі результати розіграшу є остаточними і оскарженню не підлягають.
6.4.8. Наступного дня після проведеного розіграшу інформація про його результати публікується на інтернет-сайті Замовника №1 - Страхової компанії «АХА Страхування» www.axa-ukraine.com.

7. Призи
7.1. Призами Акції є:
7.1.1. Паливна картка номіналом 500 (п’ятсот) грн. (для переможців які придбали страховий пакет «ОСЦПВ+ДЦВ»);
7.1.2. Паливна картка номіналом 1000 (одна тисяча) грн. (для переможців які придбали страховий пакет «КАСКО+ОСЦПВ»).
7.2. Під правом отримання Призу мається на увазі право придбання Призу за 1,2 грн. (одна гривня 20 копійок).
7.3. Переможець має право обрати Паливну карту однієї із АЗС, із переліку, запропонованого Організатором.

8. Отримання призу
8.1. Переможець самостійно забирає свій Приз у підрозділі Замовника № 2 на території проведення Акції.
8.2. Право на отримання Призу зберігається за Переможцем протягом 30 (тридцяти) календарних днів від дня проведення розіграшу.
8.3. Для отримання Призу Переможець повинен надати наступні документи: паспорт, номер облікової картки платника податків, оригінали примірників договорів страхування (полісів) «АХА Страхування», які було придбано протягом дії та в рамках проведення Акції.
8.4. Переможець має право відмовитися від отримання Призу.
8.5. Якщо Переможець з будь-яких причин відмовляється або не може протягом 30 (тридцяти) календарних днів від дня проведення розіграшу отримати Приз особисто або через уповноважену ним особу на підставі оформленої у відповідності з чинним законодавством довіреності, він не має права передати отримання Призу третій особі. В цьому випадку Переможець втрачає право на отримання Призу.
8.6. Після отримання Призу Переможець має право ним розпоряджатися на власний розсуд.
8.7. Нарахування та сплату податку з доходів фізичних осіб-Переможців здійснює Організатор.

9. Спостережна комісія
9.1. За перебігом і результатами Акції наглядає Комісія, яку призначає Організатор за участю Замовників Акції.

10. Інші умови
10.1. Замовник та Організатор Акції не несуть відповідальності за достовірність інформації, наданої Учасниками Акції.
10.2. Замовник та Організатор Акції не несуть відповідальності за неотримання Переможцем Призу з інших, не залежних від Замовника та Організатора Акції, причин.
10.3 Податки, які необхідно нарахувати та сплатити під час проведення Акції згідно чинного законодавства нараховуються, утримуються і сплачуються в державний бюджет Організатором.
10.4. Обмін Призу на грошові кошти або інші послуги/блага не здійснюється.
10.5. Призи, які залишились не врученими через те, що Учасники не дотримались вимог, зазначених у цих Умовах, Організатор Акції використовує на власний розсуд.
10.6. Учасники Акції, добровільно погоджуються надати Замовнику та Організатору Акції інформацію, необхідну для участі в Акції та отримання призів. Учасники дають згоду на збір і обробку персональних даних у відповідності до положень Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 1 червня 2010 року (зі змінами та доповненнями).
10.7. Своєю участю в Акції всі Учасники, включаючи Переможців, погоджуються на проведення фотозйомки за їхньої участі та надання рекламних інтерв’ю про участь у розіграші, а також погоджуються, що їхні ПІБ та фотоматеріали за їхньої участі можуть бути оприлюднені або використані Замовником та Організатором Акції з рекламною метою у будь-яких друкованих, аудіо- і відеоматеріалах, на будь-якій території, на необмежений строк, без попереднього узгодження та безкоштовно. Всі авторські права на такі матеріали будуть належати Замовнику та Організатору Акції. Учасники також погоджуються з тим, що їхні дані можуть бути внесені до бази даних та використані Замовником та Організатором Акції без будь-яких часових обмежень для надсилання інформації, повідомлень, проведення телефонних опитувань із інформаційною, маркетинговою чи рекламною метою.
10.8. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення умов цих Правил, будь-яких спірних питань та (або) питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймає Організатор Акції. Рішення Організатора Акції є остаточним та оскарженню не підлягає.
10.9. Своєю участю в Акції всі Учасники повністю погоджуються з цими Правилами та зобов’язуються їх виконувати.
10.10. Інформування про умови проведення Акції «Краще повного баку - лише два повні баки» здійснюється шляхом розміщення цих Правил на інтернет-сторінці Замовника Акції Приватного акціонерного товариства «Страхової компанії «АХА Страхування», а також розміщення інформації в підрозділах ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК». Крім того, консультації щодо участі в Акції можна отримати за телефоном гарячої лінії: 0 800 60 69 76.

Це Доповнення є невід’ємною частиною Додатку № 1 від «20» травня 2014 року до Договору №110302 від «20» травня 2014 року.