Повідомити про подію

Акція КАСКО

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА УЧАСТІ В АКЦІЇ

1. ЗАМОВНИК:
Замовником Акції «Поліс КАСКО придбай, авто заправляй» є Товариство з обмеженою відповідальністю «ХАВАС МЕДІА»
2.Клієнт: Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «АХА Страхування» (далі Клієнт Замовника), адреса: м. Київ, вул. Іллінська, 8
Сайт: www.axa-ukraine.com
Ліцензія Держфінпослуг серія АВ №483283 від 17.09.2009р
3. ОРГАНІЗАТОР:
Організатором Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «АГЕНЦІЯ ОСОБЛИВИХ ПОДІЙ «МОРЕ», адреса: м. Київ, вул. Дмитрівська 48-г
4. СТРОК ДІЇ ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
4.1. Акція розпочинає діяти 15 жовтня 2014 року та діє до 15 грудня 2014 (включно);
4.2. Місцем проведення Акції є підрозділи (відділення) Клієнта Замовника або будь-які інші місця, де можна придбати поліс КАСКО Клієнта Замовника на всій території України.
5. УЧАСНИКИ АКЦІЇ
5.1. В Акції «Поліс КАСКО придбай авто заправляй» можуть брати участь лише повнолітні громадяни України, які придбали річний Поліс КАСКО (далі - Поліс КАСКО) у страхового агента АТ «СК «АХА Страхування» протягом строку дії Акції.
5.2. Учасник Акції «Поліс КАСКО придбай авто заправляй» має право взяти участь в Акції за кожен Поліс КАСКО, придбаний ним у період з 15 жовтня 2014 року 15 грудня 2014 року включно.
5.3. Учасники Акції несуть особисту відповідальність за достовірність наданої ними інформації при укладенні договору страхування наземних транспортних засобів.
5.4. Учасниками Акції не можуть бути працівники та члени їхніх родин, штатні та позаштатні агенти, страхові та не страхові партнери Замовника, Клієнта Замовника та Організатора.
5.5. Страхувальник автоматично стає учасником Акції з моменту отримання Клієнтом Замовника відомостей про оплату поліса КАСКО відповідно до вимог, зазначених у пункті 6.1. цих Умов.
5.6. Адреси та контактні дані Клієнта Замовника доступні на сайті: www.axa-ukraine.com.
6. УМОВИ АКЦІЇ
6.1. Учасник Акції «Поліс КАСКО придбай авто заправляй», який придбає річний поліс КАСКО у страхового агента АТ «СК «АХА Страхування» впродовж строку дії Акції (з15 жовтня 2014 року по 15 грудня 2014 року включно), автоматично отримує право на участь у розіграші одного із 50 талонів на 20літрів палива (далі - Приз), в описаних нижче Умовах Акції.
6.2. Акція проводиться в один етап.
6.3. Визначення переможців розіграшу відбудеться шляхом офіційного розіграшу 50 (п’ятидесяти) талонів серед Учасників Акції 14 січня 2015 року.
6.4. Умови проведення розіграшу
6.4.1. Розіграш проводиться у м. Києві у присутності обраного Замовником або Організатором нотаріуса, за участі представників Замовника,Клієнта Замовника та Організатора.
6.4.2. Переможці розіграшу (надалі – Переможці) визначаються з Учасників Акції за випадковою ймовірністю шляхом електронного жеребкування за номером Полісів КАСКО, попередньо внесених у програму «Генератора кодів та випадкових чисел».
6.4.3 Організатор Акції гарантує об’єктивність, чесність та відкритість при визначенні Переможців.
6.4.4. Жеребкування проводиться відповідальною особою, за допомогою програмного забезпечення «Генератора кодів та випадкових чисел», визначеного Спостережною комісією та під наглядом Спостережної комісії.
6.4.5. Інформація про Переможців (ПІБ та номер Поліса КАСКО), заноситься до протоколу Спостережної комісії – таким чином формується список Переможців.
6.4.6. Організатор повідомляє Переможців про результати розіграшу та адресу, за якою можна отримати Приз, протягом 10 днів із дати проведення розіграшу у телефонному режимі та/або рекомендованим листом.
6.4.7. Усі результати розіграшу є остаточними і оскарженню не підлягають.
6.4.8. Наступного дня після розіграшу інформація про результати розіграшу публікується на інтернет-сайті Клієнта Замовника - Страхової компанії «АХА Страхування» www.axa-ukraine.com.
7. ПРИЗИ
7.1. В Акції розігрується право на отримання одного із 50 талонів на паливо. Строк дії талонів на паливо до 28 лютого 2015 року включно.
7.2. Талони є рівними за своїм номіналом.
8. ОТРИМАННЯ ПРИЗУ
8.1. Отримати призи зможуть тільки Учасники Акції, які відповідають вимогам, зазначеним у пункті 6 цих Умов.
8.2. Порядок та спосіб вручення призів Переможцям Організатор Акції визначає самостійно.
8.3. Вручення Призів відбуватиметься у київському чи будь-якому іншому регіональному представництві Клієнта Замовника, яке розташоване за місцем проживання Переможця.
8.4. Право на отримання Призу зберігається за Переможцем протягом 40 (сорока) днів від дня проведення розіграшу.
8.5. Для отримання Призу Переможець повинен надати Організатору наступні документи: паспорт та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера не пізніше 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з дати проведення Розіграшу.
8.6. Переможець має право відмовитися від отримання Призу.
8.7. Якщо Переможець з будь-яких причин відмовляється або не може протягом 40 (сорока) днів від дня проведення розіграшу отримати Приз особисто або через уповноважену ним особу на підставі оформленої у відповідності з чинним законодавством довіреності, він не має права передати приз третій особі, і в такому разі втрачає право на отримання Призу.
8.8. Після отримання Призу Переможець має право на власний розсуд розпоряджатися Призом, в тому числі має право передати його третім особам.
9. СПОСТЕРЕЖНА КОМІСІЯ
9.1. За перебігом і результатами Акції наглядатиме Спостережна комісія (далі – Комісія), яку призначає Організатор.
10. ІНШІ УМОВИ
10.1. Замовник , Клієнт Замовника та Організатор Акції не несуть відповідальності за достовірність інформації, наданої Учасниками Акції.
10.2. Замовник, Клієнт Замовника та Організатор Акції не несуть відповідальності за неможливість Учасника використати отриманий Приз у разі настання форс-мажорних обставин.
10.3. Замовник, Клієнт Замовника та Організатор Акції не несуть відповідальності за роботу пошти, будь-які поштові помилки, затримку поштових відправлень тощо, а також за роботу операторів зв’язку.
10.4. Замовник, Клієнт Замовника та Організатор Акції не несуть відповідальності за неотримання Переможцем Призу з інших, не залежних від Замовника,Клієнта Замовника та Організатора Акції причин.
10.5. Замовник , Клієнт Замовника та Організатор Акції не несуть відповідальності за якість продукції, що надається в обмін на Приз за цими Умовами.
10.6 Податки, які необхідно нарахувати та сплатити під час проведення Акції згідно чинного законодавства нараховуються, утримуються і сплачуються в бюджет Організатором.
10.7. Обмін Призу (Талону) на грошові кошти або інші послуги не здійснюється.
10.8. Призи, які залишились не врученими через те, що Учасники не дотримались вимог зазначених у п.8.5. цих Умов, Організатор Акції використовує на власний розсуд (можливий розподіл Призів між Учасниками, які вчасно надали необхідні документи для вручення Призу).
10.9. Учасники, беручи участь в Акції, добровільно погоджуються надати Замовнику та Організатору Акції інформацію, визначену Замовником та Організатором Акції як необхідну для участі в Акції на отримання призів та відповідно даючи згоду на збір і обробку персональних даних у відповідності до положень Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 1 червня 2010 року до 23 січня 2015 року.
10.10. Своєю участю в Акції всі Учасники, включаючи Переможців, погоджуються на проведення фотозйомки за їхньої участі та надання рекламних інтерв’ю про участь у розіграші, а також погоджуються, що їхні ПІБ та фотоматеріали за їхньої участі можуть бути оприлюднені або використані Замовником та Організатором Акції з рекламною метою у будь-яких друкованих, аудіо- і відеоматеріалах, на будь-якій території, на необмежений строк, без попереднього узгодження та безкоштовно. Всі авторські права на такі матеріали будуть належати Замовнику та Організатору Акції. Учасники також погоджуються з тим, що їхні дані можуть бути внесені до бази даних та використані Замовником та Організатором Акції без будь-яких часових обмежень для надсилання інформації, повідомлень, проведення телефонних опитувань тощо із інформаційною, маркетинговою чи рекламною метою.
10.11. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Умов, будь-яких спірних питань та (або) питань, не врегульованих цими Умовами, остаточне рішення приймає Організатор Акції. Рішення Організатора Акції є остаточним та оскарженню не підлягає.
10.12. Своєю участю в Акції всі Учасники повністю погоджуються з цими Умовами та зобов’язуються їх виконувати.
10.13. Інформування про умови проведення Акції «Поліс КАСКО придбай авто заправляй» здійснюється страховим Агентом Клієнта Замовника в момент придбання полісу КАСКО, а також шляхом розміщення цих Умов на інтернет-сторінці Клієнта Замовника Акції Страхової компанії «АХА Страхування» та в кожному підрозділі Страхової компанії «АХА Страхування». Крім того, консультації щодо участі в Акції можна отримати за телефоном гарячої лінії: 0 800 60 69 76.

 

Переможці акції