Повідомити про подію

Переможці Акції «РІЗДВО В БУКОВЕЛІ»

«РІЗДВО В БУКОВЕЛІ»

(Купуй автоцивілку та прямуй у Різдвяну подорож).

 1. Основні положення
1.1. Цими Офіційними Правилами рекламної акції «Різдво в Буковелі» (надалі — «Правила») визначаються порядок та умови її проведення. Переможців Акції буде визначено за критеріями, викладеними в цих Правилах. Акція не є азартною грою і не може бути використана в будь-якій формі азартних ігор.
1.2. Замовники, Організатор та Виконавець Акції «Різдво в Буковелі» (надалі – Акція):
Замовник 1 – Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «АХА Страхування», ідентифікаційний код в ЄДРПОУ - 20474912, місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8. Офіційний сайт: www.axa-ukraine.com.. Ліцензії Держфінпослуг: серія АГ № 569137 від 24.12.2010р. (надалі – Замовник 1);
Замовник 2 – Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк»)», ідентифікаційний код в ЄДРПОУ - 00032129, місцезнаходження: Україна 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г.Офіційний сайт: www.oschadbank.ua. Ліцензія НБУ на право надання банківських послуг №148 від 05.10.2011 (надалі – Замовник 2).
Замовник 1 та Замовник 2 надалі разом іменуються – Замовники.
1.3. Організатор та Виконавець:
Організатором та Виконавцем Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРІН ПЕППЕРС» (ідентифікаційний код в ЄДРПОУ - 39352617), тел. +38050-442-3092.

2. Строк дії та місце проведення Акції
2.1. Акція діє з 10 жовтня 2016 року до 10 грудня 2016 року (включно)
2.2. Місцем проведення Акції є підрозділи (відділення) Замовника 2 по всій території України, в яких можна оформити відповідні договори страхування (страхові поліси) Замовника 1 (за виключенням тимчасово окупованої території АР Крим, території проведення антитерористичної операції та територій, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження).

3. Учасники Акції. Цільові продукти страхування.
3.1. Учасниками Акції можуть бути фізичні особи, дієздатні громадяни України, які проживають на території України, досягли повноліття (18 років) — постійні та нові клієнти Замовника 2, що відповідають вимогам для участі в Акції.
3.2. Учасники Акції несуть особисту відповідальність за достовірність наданої ними інформації при укладенні договору страхування (страхового поліса ОСЦПВ) із Замовником 1.
3.3. Учасниками Акції не можуть бути працівники Замовника 1, Організатора та Виконавця Акції.
3.4. Адреси та контактні дані Замовників доступні на їх інтернет-сайтах:
www.axa-ukraine.com;
www.oschadbank.ua
3.5. Цільові продукти страхування Замовника1:
- обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (надалі – ОСЦПВ або також - Автоцивілка).

4. Умови Акції
4.1. Для участі в Акції Учасник повинен відповідати вимогам, передбаченими Розділом 3 Правил, та впродовж строку дії Акції, згідно п. 2.1. Правил, здійснити наступне:
4.1.1. придбати договір страхування (страховий поліс) ОСЦПВ Замовника 1 у будь-якому відділенні Замовника 2 (з урахуванням п. 2.2. Правил);
4.1.2. виконати умови участі в Акції, а саме:
- договір страхування (страховий поліс) ОСЦПВ має бути оформлений однією дієздатною фізичною особою, яка досягла 18-річного віку;
- договір страхування (страховий поліс) ОСЦПВ оформлюється виключно для легкового автомобіля;
- договір страхування (страховий поліс) ОСЦПВ оформлюється на 1 (один) рік.

4.2. Кожен Учасник має право взяти участь в Акції стільки разів, скільки виконає необхідні умови Акції.
4.3. Беручи участь в Акції, Учасник Акції підтверджує, що він ознайомився з Правилами та погоджується з їх умовами.

5. Умови визначення Переможців Акції
5.1. Визначення Учасника, який має право на отримання Заохочення - Подарунка (надалі — Переможець), здійснюється Виконавцем Акції шляхом випадкової вибірки на сайті www.random.org серед усіх зареєстрованих Учасників Акції до 23 грудня 2016 року (включно).
5.2. Алгоритм визначення Переможця Акції відбувається методом електронного жеребкування, за номерами придбаних під час дії Акції договорів страхування (страхових полісів) ОСЦПВ Замовника 1.
5.3. У період розіграшу буде визначений 1 (Один) Переможець, який отримає право на отримання Заохочення - Подарунка, передбаченого в розділі 6 Правил.
5.4. Процедура визначення Переможця Акції не є лотереєю, або іншою, заснованою на ризику грою, і не переслідує мети отримання прибутку. Замовники Акції гарантують об’єктивність, чесність та відкритість при визначенні Переможця.
5.5. Розіграш та визначення Переможця Акції проводиться у м. Києві у присутності обраного Організатором нотаріуса, за участі представників Замовника та Організатора у період, вказаний в пункті 5.1, серед усіх Учасників Акції за допомогою програмного забезпечення генератора кодів та випадкових чисел www.random.org.
5.6. Інформація про Переможця (ПІБ, дата укладення і номер договору страхування (страхового поліса) вносяться до Протоколу розіграшу. Таким чином формується список Переможців.
5.7. Виконавець Акції повідомляє Переможця про результат обрання Переможця (розіграшу) та адресу, за якою можна отримати Заохочення - Подарунок, протягом 10 (десяти) робочих днів із дати проведення розіграшу у телефонному режимі та/або іншим способом.
5.8. Усі результати розіграшу є остаточними і оскарженню не підлягають.
5.9. Після проведеного розіграшу протягом 3-х (трьох) робочих днів інформація про його результат публікується на інтернет-сайті Замовника 1 www.axa-ukraine.com та на інтернет-сайті Замовника 2 www.oschadbank.ua

6. Заохочення – Подарунок
6.1. Заохоченням - Подарунком Акції є право на отримання одного Сертифікату на здійснення туристичної поїздки для 5 (п’ятьох) осіб в Буковель, з транспортуванням по території України та проживанням в котеджному містечку «Буковель» в окремому котеджі рівня 3 зірки, типу Superior Shalet, на 6 ночей/7 днів. Строки туристичної поїздки узгоджуються з Переможцем акції додатково протягом 3 (трьох) календарних днів після отримання Сертифікату. Строк дії сертифікату до 28 лютого 2017 року.
6.2. Під правом на отримання Заохочення - Подарунку мається на увазі право його придбання за 1 грн. (одна гривня) 00 копійок.
6.3. Зовнішній вигляд Заохочення - Подарунка може відрізнятися від зовнішнього вигляду Заохочення - Подарунка зображеного у інформаційних та рекламних матеріалах, які будуть поширюватись Виконавцем, Організатором та/або Замовниками Акції до початку, протягом та після строку її проведення.

7. Отримання Заохочення – Подарунка
7.1. Переможець самостійно забирає своє Заохочення - Подарунок у підрозділі Замовника 2 на території проведення Акції.
7.2. Право на отримання Заохочення - Подарунка зберігається за Переможцем протягом 20 (двадцяти) календарних днів від дня проведення розіграшу.
7.3. Для отримання Заохочення - Подарунка Переможець повинен надати наступні документи: паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) (або паспорт, у якому проставлено відмітку про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта), оригінал примірника договору страхування (страхового поліса) АТ «СК «АХА Страхування», який було укладено протягом дії та в рамках проведення Акції, та бути готовими надати копії таких документів на вимогу Замовників. Переможець повинен підписати відповідну угоду (Угода) про отримання такого Заохочення -Подарунка та Акт отримання.
7.4. Переможець має право відмовитися від отримання Заохочення - Подарунка.
7.5. Якщо Переможець з будь-яких причин відмовляється або не може протягом 20 (двадцяти) календарних днів від дня проведення розіграшу отримати Заохочення - Подарунок особисто або через уповноважену ним особу на підставі оформленої у відповідності з чинним законодавством довіреності, він не має права передати право на отримання Заохочення - Подарунка третій особі. В цьому випадку Переможець втрачає право на отримання Заохочення - Подарунка.
7.6. Після отримання Заохочення - Подарунка Переможець має право розпоряджатися ним на власний розсуд.

8. Інші умови
8.1. Замовники та Організатор Акції не несуть відповідальності за достовірність інформації, наданої Учасниками Акції.
8.2. Замовники та Організатор Акції не несуть відповідальності за неотримання Переможцем Заохочення - Подарунка з інших, не залежних від Замовників та Організатора Акції, причин.
8.3. Податки, які необхідно нарахувати, утримати та сплатити під час проведення Акції згідно чинного законодавства, нараховуються, утримуються і сплачуються в державний бюджет Виконавцем.
8.4. Обмін Заохочення - Подарунка на грошові кошти або інші послуги/блага не здійснюється.
8.5. Заохочення - Подарунок, який залишився не врученим через те, що Учасник не дотримався вимог, зазначених у цих Умовах, Замовник 1 Акції використовує на власний розсуд.
8.6. Учасники Акції, добровільно погоджуються надати Організаторам та Виконавцю Акції інформацію, необхідну для участі в Акції та отримання Заохочення - Подарунка. Учасники дають згоду на збір і обробку персональних даних у відповідності до положень Закону України «Про захист персональних даних».
8.7. Своєю участю в Акції всі Учасники, включаючи Переможця, погоджуються на проведення фотозйомки за їхньою участю та надання рекламних інтерв’ю про участь у Акції, розіграші, а також погоджуються, що їхні ПІБ та фотоматеріали за їхньою участю можуть бути оприлюднені або використані Організатором Акції з рекламною метою у будь-яких друкованих, аудіо- і відеоматеріалах, на будь-якій території, на необмежений строк, без попереднього узгодження та безкоштовно. Всі авторські права на такі матеріали будуть належати Організатору Акції. Учасники також погоджуються з тим, що їхні дані можуть бути внесені до бази даних та використані Організатором Акції без будь-яких часових обмежень для надсилання інформації, повідомлень, проведення телефонних опитувань із інформаційною, маркетинговою чи рекламною метою.
8.8. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення умов цих Правил, будь-яких спірних питань та (або) питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймає Організатор Акції. Рішення Організатора Акції є остаточним та оскарженню не підлягає.
8.9. Своєю участю в Акції всі Учасники повністю погоджуються з цими Правилами та зобов’язуються їх виконувати.
8.10. Інформування про умови проведення Акції здійснюється шляхом розміщення цих Правил на інтернет-сайті Організатора Акції, а також розміщення інформації в підрозділах Замовника 2 (ПАТ «Ощадбанк»). Крім того, консультації щодо участі в Акції можна отримати за телефоном гарячої лінії: 0 800 210 800 або 0 800 302 723.