Повідомити про подію
Безпека створює перевагу. Час вигравати разом з АХА

 

Переможці акції

 


ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ для АВТОВЛАСНИКІВ та/або КЕРУВАЛЬНИКІВ АВТО. 

«БЕЗПЕКА СТВОРЮЄ ПЕРЕВАГУ. ЧАС ВИГРАВАТИ РАЗОМ З АХА»

1. Замовник:

Замовником Акції «БЕЗПЕКА СТВОРЮЄ ПЕРЕВАГУ. ЧАС ВИГРАВАТИ РАЗОМ З АХА» (далі також – «Акція») є Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «АХА Страхування» (код ЄДРПОУ - 20474912) (далі Замовник), адреса: Україна, 04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8.

Офіційний сайт: http://axa-ukraine.com

Ліцензії Держфінпослуг: серія АГ №569137 від 24.12.2010 р., АВ № 483283 від 17.09.2009 р..

 

2. Організатор та Виконавець:

Організатором та Виконавцем Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРІН ПЕППЕРС» (код ЄДРПОУ - 39352617), адреса: Україна, 03124, м. Київ, бул. Лепсе, 23, тел. +38050 4423092

 

3. Строк дії та місце проведення Акції

3.1. Акція діє з 10 жовтня 2015 року до 10 грудня 2015 року (включно).

3.2. Місцем проведення Акції є вказані Замовником станції технічного обслуговування автомобілів (далі СТО) - дилерські сервісні центри по Україні в яких можна оформити відповідні договори страхування Замовника а саме:

- Автосоюз: м.Київ, просп. Московский, 28

- Медикор: м. Вінниця, Вінницька область, Немирівське шосе, 94 а,

- Прогресс: м. Запоріжжя, Запорізька область, Космічна вулиця, 124,

- Авто Плаза: м. Херсон, Херсонська область, Новомиколаївське шосе, 7А

- Аэлита:  м. Дніпропетровськ, вул. Павлова, 12

- Диамант: м. Львів, Кульпарківська, 226, - Фрунзе Авто: м. Харків, вул. Молодой Гвардії, 15/17

- Евромоторс: м. Хмельницький, пр. Миру буд. 111

- ТОВ «Бристоль-авто»: м. Дніпропетровськ, вул. Аеропортівська, 15

- Сервис-центр «Альфа»: м. Дніпропетровськ , вул. Запоріжське шоссе, 31

4. Учасники Акції.

4.1. Учасниками Акції «БЕЗПЕКА СТВОРЮЄ ПЕРЕВАГУ. ЧАС ВИГРАВАТИ РАЗОМ З АХА» можуть бути постійні та нові Клієнти Замовника та СТО, автовласники та/або керувальники авто, що відповідають вимогам для участі в Акції.

4.2. В Акції можуть брати участь дієздатні громадяни України, які проживають на території України, досягли повноліття (18 років), та які в період проведення Акції виконали всі правила та умови цієї Акції

4.3. Учасники Акції несуть особисту відповідальність за достовірність наданої ними інформації.

5. Умови Акції

5.1. Для участі в Акції Учасник повинен відповідати вимогам передбаченими цим розділом та розділом 4 Правил і впродовж строку дії Акції, згідно п.3.1., здійснити наступне:

5.1.1. одночасно або впродовж строку Акції, зазначеного  в п. 3.1. відвідати СТО;

5.1.2. виконати вимоги для участі в Акції, а саме:

- отримати у майстра-приймальника СТО та заповнити на СТО анкету учасника Акції;

-  протягом 3 календарних днів з дня візиту на СТО зареєструвати анкету учасника Акції по спеціальному лінку https://www.axa-ukraine.com/registry/startpage.aspx

 5.2. Учасник – автовласник або керувальник одного автомобіля має право взяти участь в Акції  лише 1 раз.

6. Умови визначення Переможців Акції

6.1. Розіграш та визначення Переможців Акції проводиться у м. Києві у присутності обраного Організатором нотаріуса, за участі представників Замовника та Організатора у період до 20-го грудня 2015 року серед усіх учасників Акції;

6.2. Алгоритм визначення Переможців Акції відбувається шляхом випадкової комп’ютерної вибірки, методом електронного жеребкування, за номерами анкет учасників Акції, заповнених та зареєстрованих під час дії Акції. У період розіграшу буде обрано 3 (три) переможця, які отримують право на отримання ПОДАРУНКОВОЇ КАРТКИ COMFY, передбаченої в розділі 7 Правил:

- 1 (один) переможець отримає Подарунок, вказаний в п.7.1.1. Правил;

- 1 (один) переможець отримає Подарунок, вказаний в п.7.1.2. Правил;

- 1 (один) переможець отримає Подарунок, вказаний в п.7.1.3. Правил;

6.3 Організатор Акції гарантує об’єктивність, чесність та відкритість при визначенні Переможців.

6.4. Жеребкування проводиться відповідальною особою під наглядом Спостережної комісії (далі – Комісія), за допомогою програмного забезпечення генератора кодів та випадкових чисел.

6.5. Інформація про Переможців (ПІБ) вносяться до Протоколу розіграшу. Таким чином формується список Переможців.

6.6. Організатор, або по телефону, або публікацією на сайті Замовника повідомляє Переможців про результати розіграшу та адресу, за якою можна отримати Подарунок, протягом 10 (десяти) робочих днів із дати проведення розіграшу.

6.7. Усі результати розіграшу є остаточними і оскарженню не підлягають.

6.8. Наступного дня після проведеного розіграшу інформація про його результати публікується на інтернет-сайті Замовника - Страхової компанії «АХА Страхування» www.axa-ukraine.com.

7. Призи/ Подарунки / Заохочення

7.1. Подарунками Акції право на отримання Подарунку:

7.1.1. ПОДАРУНКОВОЇ КАРТКИ COMFY номіналом 10 000 (десять тисяч) гривень в кількості 1 шт.

7.1.2. ПОДАРУНКОВОЇ КАРТКИ COMFY номіналом 5 000 (п’ять тисяч) гривень в кількості 1 шт.

7.1.3. ПОДАРУНКОВОЇ КАРТКИ COMFY номіналом 1 000 (одна тисяча) гривень в кількості 1 шт.

7.2. Під правом отримання Подарунку мається на увазі право придбання Подарунку за 1 грн. (одна гривня) 00 копійок.

8. Отримання призу

8.1. Переможець самостійно забирає свій Подарунок на території проведення Акції або за іншою адресою, узгодженою Переможцем і Організатором.

8.2. Право на отримання Подарунку зберігається за Переможцем протягом 20 (двадцяти) календарних днів від дня проведення розіграшу.

8.3. Для отримання Подарунку Переможець повинен підписати відповідну угоду (Угода) про отримання такого Подарунку та Акт, та надати наступні документи: паспорт, номер облікової картки платника податків.

8.4. Переможець має право відмовитися від отримання Подарунку.

8.5. Якщо Переможець з будь-яких причин відмовляється або не може протягом 20 (двадцяти) календарних днів від дня проведення розіграшу отримати Подарунок особисто або через уповноважену ним особу на підставі оформленої у відповідності з чинним законодавством довіреності, він не має права передати отримання Подарунку третій особі. В цьому випадку Переможець втрачає право на отримання Подарунку.

8.6. Після отримання Подарунку Переможець має право ним розпоряджатися на власний розсуд у відповідності з існуючими правилами використання ПОДАРУНКОВОЇ КАРТКИ COMFY .

8.7. Нарахування та сплату податку з доходів фізичних осіб та військового збору -Переможців здійснює Організатор.

9. Спостережна комісія

9.1. За перебігом і результатами Акції наглядає Комісія, яку призначає Організатор за участю Замовника Акції.

10. Інші умови

10.1. Замовник  та Організатор Акції не несуть відповідальності за достовірність інформації, наданої Учасниками Акції.

10.2. Замовник та Організатор Акції не несуть відповідальності за неотримання Переможцем Подарунку з інших, не залежних від Замовника та Організатора Акції, причин.

10.3 Податки та збори, які необхідно нарахувати та сплатити під час проведення Акції згідно чинного законодавства нараховуються, утримуються і сплачуються в державний бюджет Організатором.

10.4. Обмін Подарунку на грошові кошти або інші послуги/блага не здійснюється.

10.5. Подарунки, які залишились не врученими через те, що Учасники не дотримались вимог, зазначених у цих Умовах, після проведення взаєморозрахунку Організатор Акції на підставі Акту приймання–передачі передає Замовнику.

10.6. Учасники Акції добровільно погоджуються надати Замовнику та Організатору Акції інформацію, необхідну для участі в Акції та отримання Подарунків. Учасники дають згоду на збір і обробку персональних даних у відповідності до положень Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 1 червня 2010 року (зі змінами та доповненнями).

10.7. Своєю участю в Акції, обрані Переможці Акції, погоджуються на проведення фотозйомки за їхньої участі та надання рекламних інтерв’ю про участь у розіграші, а також погоджуються, що їхні ПІБ та фотоматеріали за їхньої участі можуть бути оприлюднені або використані Замовником та Організатором Акції з рекламною метою у будь-яких друкованих, аудіо- і відеоматеріалах, на будь-якій території, на необмежений строк, без попереднього узгодження та безкоштовно. Всі авторські права на такі матеріали будуть належати Замовнику та Організатору Акції. Учасники також погоджуються з тим, що їхні дані можуть бути внесені до бази даних та використані Замовником та Організатором Акції без будь-яких часових обмежень для надсилання інформації, повідомлень, проведення телефонних опитувань із інформаційною, маркетинговою чи рекламною метою.

10.8. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення умов цих Правил, будь-яких спірних питань та (або) питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймає Організатор Акції. Рішення Організатора Акції є остаточним та оскарженню не підлягає.

10.9. Своєю участю в Акції всі Учасники повністю погоджуються з цими Правилами та зобов’язуються їх виконувати.

10.10. Інформування про умови проведення Акції «БЕЗПЕКА СТВОРЮЄ ПЕРЕВАГУ. ЧАС ВИГРАВАТИ РАЗОМ З АХА» здійснюється шляхом розміщення цих Правил на інтернет-сторінці Замовника Акції. Крім того, консультації щодо участі в Акції можна отримати за телефоном гарячої лінії: 0 800 60 69 76.