Повідомити про подію

 

Переможці Акції «Застраховані більше заправляються»

Підведення підсумків та нагородження переможців акції (1й етап)

 

Підведення підсумків та нагородження переможців акції (2й етап)

 

Підведення підсумків та нагородження переможців акції (3й етап)

 

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ
«Застраховані більше заправляються»


1. Основні положення
1.1. Цими Офіційними Правилами рекламної акції «Застраховані більше заправляються» (надалі — «Правила») визначаються порядок та умови її проведення. Переможців Акції буде визначено за критеріями, викладеними в цих Правилах. Акція не є азартною грою і не може бути використана в будь-якій формі азартних ігор.
1.2. Замовники, Організатор та Виконавець Акції «Застраховані більше заправляються» (надалі – Акція):
- Замовник 1 – Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «АХА Страхування», ідентифікаційний код в ЄДРПОУ - 20474912, місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8.
Офіційний сайт: www.axa-ukraine.com.
Ліцензії Держфінпослуг: серія АГ № 569137 від 24.12.2010р. (надалі – Замовник 1);
- Замовник 2 – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», ідентифікаційний код в ЄДРПОУ - 14361575, місцезнаходження: 01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4.
Офіційний сайт: www.credit-agricole.ua.
Ліцензія НБУ на право надання банківських послуг № 99 від 12.10.2011р. (надалі – Замовник 2).
Замовник 1 та Замовник 2 надалі разом іменуються – Замовники.
1.3. Організатор та Виконавець:
Організатором та Виконавцем Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРІН ПЕППЕРС» (ідентифікаційний код в ЄДРПОУ - 39352617), місцезнаходження: Україна, 03124, м. Київ, бул. Лепсе, 23, тел. +38050 4423092.

2. Строк дії та місце проведення Акції
2.1. Акція діє з 06 червня 2016 року до 06 вересня 2016 року (включно) та складається з 3-х етапів.
- Перший етап Акції - в період з 06 червня по 05 липня 2016 року (включно); визначення Переможців відбувається до 20 липня 2016 року;
- Другий етап Акції - в період з 06 липня по 05 серпня 2016 року (включно); визначення Переможців відбувається до 20 серпня 2016 року;
- Третій період Акції етап - в період з 06 серпня по 06 вересня 2016 року (включно); визначення Переможців відбувається до 20 вересня 2016 року.
2.2. Місцем проведення Акції є підрозділи (відділення) Замовника 2 по всій території України, в яких можна оформити відповідні договори страхування (страхові поліси) Замовника 1 (за виключенням тимчасово окупованої території АР Крим та території проведення антитерористичної операції).

3. Учасники Акції. Цільові продукти страхування
3.1. Учасниками Акції можуть бути фізичні особи — постійні та нові клієнти Замовника 2, що відповідають вимогам для участі в Акції.
3.2. Учасники Акції несуть особисту відповідальність за достовірність наданої ними інформації при укладенні договору страхування (страхового поліса) із Замовником 1.
3.3. Учасниками Акції не можуть бути працівники Замовника 1 та/або Замовника 2 та будь-яких інших компаній, що беруть участь у підготовці, організації та проведенні Акції, та їхні близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки, баба/дід).
3.4. Адреси та контактні дані Замовників доступні на їх інтернет-сайтах:
www.axa-ukraine.com;
www.credit-agricole.ua.
3.5. Цільові продукти страхування Замовника1:
- обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (надалі – ОСЦПВ).

4. Умови Акції
4.1. Для участі в Акції Учасник повинен відповідати вимогам, передбаченими Розділом 3 Правил, та впродовж строку дії Акції, згідно п. 2.1. Правил, здійснити наступне:
4.1.1. придбати договір страхування (страховий поліс) ОСЦПВ Замовника 1 у будь-якому відділенні Замовника 2;
4.1.2. виконати умови участі в Акції, а саме:
- договір страхування (страховий поліс) має бути оформлений однією дієздатною фізичною особою, яка досягла 18-річного віку;
- договір страхування (страховий поліс) оформлюється виключно для легкового автомобіля;
- договір страхування (страховий поліс) оформлюється на 1 (один) рік;
- продаж договорів страхування (страхових полісів) відбувається виключно Замовником 2 в якості страхового агента із використанням програмного забезпечення «ГАЛАКТИКА».
4.2. Кожен Учасник має право взяти участь в Акції стільки разів, скільки виконає необхідні умови Акції.
4.3. Беручи участь в Акції, Учасник Акції підтверджує, що він ознайомився з Правилами та погоджується з їх умовами.

5. Умови визначення Переможців Акції
5.1. Визначення Учасника, який має право на отримання Заохочення - Подарунка (надалі — Переможець), здійснюється Виконавцем Акції шляхом випадкової вибірки на сайті www.random.org серед усіх зареєстрованих Учасників Акції наступних чином:
- за період дії Акції з 06 червня по 05 липня 2016 року: визначення Переможців відбувається до 20 липня 2016 року;
- за період дії Акції з 06 липня по 05 серпня 2016 року: визначення Переможців відбувається до 20 серпня 2016 року;
- за період дії Акції з 06 серпня по 06 вересня 2016 року: визначення Переможців відбувається до 20 вересня 2016 року.
5.2. Алгоритм визначення Переможців Акції відбувається шляхом випадкової комп’ютерної вибірки на сайті www.random.org методом електронного жеребкування, за номерами придбаних під час дії Акції договорів страхування (страхових полісів) Замовника 1. На кожному етапі Акції буде визначено по 10 (десять) Переможців, які отримають Заохочення - Подарунок, передбачений в розділі 6 Правил.
5.3 Замовники Акції гарантують об’єктивність, чесність та відкритість при визначенні Переможців.
5.4 Розіграш та визначення Переможців Акції проводиться у м. Києві у присутності обраного Організатором нотаріуса, за участі представників Замовника та Організатора у періоди, вказані в пункті 2.1, серед усіх Учасників Акції за допомогою програмного забезпечення генератора кодів та випадкових чисел www.random.org.
5.5. Інформація про Переможців (ПІБ, дата укладення і номер договору страхування (страхового поліса) вносяться до Протоколу розіграшу. Таким чином формується список Переможців.
5.6. Виконавець Акції повідомляє Переможців про результати визначення Переможців (розіграшу) та адресу, за якою можна отримати Заохочення - Подарунок, протягом 10 (десяти) робочих днів із дати проведення розіграшу у телефонному режимі та/або іншим способом.
5.7. Усі результати розіграшу є остаточними і оскарженню не підлягають.
5.8. Після проведеного розіграшу протягом 3-х (трьох) робочих днів інформація про його результати публікується на інтернет-сайті Замовника 1 www.axa-ukraine.com та на інтернет-сайті Замовника 2 www.credit-agricole.ua.

6. Заохочення – Подарунок
6.1. Заохоченням - Подарунком Акції є право на отримання одного талону на паливо загальним об’ємом 30 (тридцять) літрів обраного Переможцем палива, з розрахунку не вище марки бензину «95+» та загальною вартістю не більше 750 (сімсот п'ятидесяти) гривень.
6.2. Переможець має право обрати талон на паливо однієї із мереж АЗС, із переліку, запропонованого Виконавцем.
6.3. Під правом отримання Заохочення - Подарунка мається на увазі право придбання Заохочення - Подарунка за 1 грн. (одна гривня) 00 копійок.
6.4. Зовнішній вигляд Заохочення - Подарунка (розмір, колір, зазначена марка палива) може відрізнятися від зовнішнього вигляду Заохочення - Подарунка, зображеного у інформаційних та рекламних матеріалах, які будуть поширюватись Виконавцем, Організатором та/або Замовниками Акції до початку, протягом та після строку її проведення.

7. Отримання Заохочення – Подарунка
7.1. Переможець самостійно забирає своє Заохочення - Подарунок у підрозділі Замовника 2 на території проведення Акції.
7.2. Право на отримання Заохочення - Подарунка зберігається за Переможцем протягом 30 (тридцяти) календарних днів від дня проведення розіграшу.
7.3. Для отримання Заохочення - Подарунка Переможець повинен надати наступні документи: паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) (або паспорт, у якому проставлено відмітку про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта), оригінал примірника договору страхування (страхового поліса) АТ «СК «АХА Страхування», який було укладено протягом дії та в рамках проведення Акції, та бути готовими надати копії таких документів на вимогу Замовників. Переможець повинен підписати відповідну угоду (Угода) про отримання такого Заохочення -Подарунка та Акт.
7.4. Переможець має право відмовитися від отримання Заохочення - Подарунка.
7.5. Якщо Переможець з будь-яких причин відмовляється або не може протягом 30 (тридцяти) календарних днів від дня проведення розіграшу отримати Заохочення - Подарунок особисто або через уповноважену ним особу на підставі оформленої у відповідності з чинним законодавством довіреності, він не має права передати право на отримання Заохочення - Подарунка третій особі. В цьому випадку Переможець втрачає право на отримання Заохочення - Подарунка.
7.6. Після отримання Заохочення - Подарунка Переможець має право розпоряджатися ним на власний розсуд.

8. Інші умови
8.1. Замовники та Організатор Акції не несуть відповідальності за достовірність інформації, наданої Учасниками Акції.
8.2. Замовники та Організатор Акції не несуть відповідальності за неотримання Переможцем Заохочення - Подарунка з інших, не залежних від Замовників та Організатора Акції, причин.
8.3. Податки, які необхідно нарахувати, утримати та сплатити під час проведення Акції згідно чинного законодавства, нараховуються, утримуються і сплачуються в державний бюджет Виконавцем.
8.4. Обмін Заохочення - Подарунка на грошові кошти або інші послуги/блага не здійснюється.
8.5. Призи, які залишились не врученими через те, що Учасники не дотримались вимог, зазначених у цих Умовах, Замовник 1 Акції використовує на власний розсуд.
8.6. Учасники Акції, добровільно погоджуються надати Організаторам та Виконавцю Акції інформацію, необхідну для участі в Акції та отримання Заохочень - Подарунків. Учасники дають згоду на збір і обробку персональних даних у відповідності до положень Закону України «Про захист персональних даних».
8.7. Своєю участю в Акції всі Учасники, включаючи Переможців, погоджуються на проведення фотозйомки за їхньою участю та надання рекламних інтерв’ю про участь у розіграші, а також погоджуються, що їхні ПІБ та фотоматеріали за їхньою участю можуть бути оприлюднені або використані Організатором Акції з рекламною метою у будь-яких друкованих, аудіо- і відеоматеріалах, на будь-якій території, на необмежений строк, без попереднього узгодження та безкоштовно. Всі авторські права на такі матеріали будуть належати Організатору Акції. Учасники також погоджуються з тим, що їхні дані можуть бути внесені до бази даних та використані Організатором Акції без будь-яких часових обмежень для надсилання інформації, повідомлень, проведення телефонних опитувань із інформаційною, маркетинговою чи рекламною метою.
8.8. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення умов цих Правил, будь-яких спірних питань та (або) питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймає Організатор Акції. Рішення Організатора Акції є остаточним та оскарженню не підлягає.
8.9. Своєю участю в Акції всі Учасники повністю погоджуються з цими Правилами та зобов’язуються їх виконувати.
8.10. Інформування про умови проведення Акції здійснюється шляхом розміщення цих Правил на інтернет-сайті Організатора Акції, а також розміщення інформації в підрозділах Замовника 2 (ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»). Крім того, консультації щодо участі в Акції можна отримати за телефоном гарячої лінії: 0 800 30 5555.