Нормативні документи

Oбов'язкові види страхування, ліцензії

Добровільні види страхування, ліцензії

Добровільні види страхування, правила

Правила 002 добровільного страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5-9 статті Закону України «Про страхування») (Нова редакція) від 24.03.15 р.

Правила 004 Страхування від нещасних випадків від 17.04.2009

Правила 007 добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ (Нова редакція) від 24.03.15 р.

Додаток № 4 до Правил 007 та Додаток № 3 Правил 002. Особливі умови страхування майна фізичних осіб від 24.03.15 р.

Додаток № 3 до Правил 007 та Додаток № 2 Правил 002. Особливі умови страхування майна підприємств та підприємців від вогню та інших небезпек від 24.03.15 р.

Додаток № 5 до Правил 007 та Додаток № 4 Правил 002. Особливі умови страхування будівельно-монтажних робіт від 24.03.15 р.

Правила 003 добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного) від 17.04.2009 р.

Правила 005 Добровільного страхування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)] від 17.04.2009 р.

Правила 006 добровільного страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) від 17.04.2009 р.

Правила 008 добровільного страхування фінансових ризиків від 17.04.2009 р.

Додаток № 1 до Правил 008. Особливі умови добровільного страхування ризику, пов’язаного з втратою права власності на нерухомість від 17.04.2009 р.

Правила 010 добровільного страхування залізничного транспорту від 17.04.2009 р.

Правила 012 добровільного страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) від 17.04.2009 р.

Правила 015 Добровільне медичне страхування від 17.06.2005

Правила 016 добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) від 30.06.2010 р.

Додаток № 1 до Правил 016. Особливі умови добровільного страхування відповідальності перевізника від 17.09.10 р.

Правила 019 Cтрахування медичних витрат від 17.04.2009

Правила 027 добровільного страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту) від 17.04.2009 р.

Правила 028 Страхування здоров'я на випадок хвороби від 17.04.2009

Правила 029 добровільного страхування сільськогосподарської продукції від 18.03.14 р.

Додаток № 2 до Правил 029 добровільного страхування сільськогосподарської продукції. Особливі умови страхування тварин від 18.03.14 р.

Додаток № 3 до Правил 029 добровільного страхування сільськогосподарської продукції. Особливі умови страхування сільськогосподарських культур та багаторічних насаджень від 18.03.14 р.

Додаток № 4 до Правил 029 добровільного страхування сільськогосподарської продукції. Особливі умови страхування врожаю на основі індексу врожайності від 18.03.14 р.

Правила 030 добровільного страхування судових витрат від 24.07.14 р.

Добровільні види страхування, зміни до правил

Зміни №1 до Правил 003 Добровільне страхування наземного транспорту (крім залізничного) від 03.12.2013

Зміна 1 до Правила 004 Страхування від нещасних випадків від 03.12.2013

Зміна 1 до Правила 015 Добровільне медичне страхування від 03.12.2013

Зміни № 1 до Правил 016 добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) від 13.12.16 р.

Зміна 1 до Правила 019 Cтрахування медичних витрат від 03.12.2013

Зміна 1 до Правила 028 Страхування здоров'я на випадок хвороби від 03.12.2013

Зміни №1 до Правил 002 та 007 від 12.01.16 р.

Зміна 2 до Правила 015 Добровільне медичне страхування від 03.06.2014

Зміна 3 до Правила 015 Добровільне медичне страхування від 11.08.2016

Зміни до Правил 008 добровільного страхування фінансових ризиків від 15.01.13 р.

Зміни № 2 до Правил 008 добровільного страхування фінансових ризиків від 18.03.14 р.

Зміни № 3 до Правил 008. Додаток №2 до Правил 008 Особливі умови добровільного страхування фінансових ризиків банків від електронних і комп’ютерних злочинів від 13.09.16 р.