Повідомити про подію

На виконання вимог Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» страхова компанія «АХА Страхування» повідомляє Вас про наступне:

1) фінансова послуга, що пропонується надати клієнту, із зазначенням вартості цієї послуги для клієнта, якщо інше не передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг: послуги у сфері страхування.

Конкретна вартість послуги визначається у відповідності до затверджених Правил страхування (для добровільних видів страхування) або згідно з відповідними нормативно-правовими актами (для обов’язкових видів страхування) та зазначається в конкретній угоді, укладеній зі страхувальником, залежно від виду страхування, розміру франшизи, погоджених сторонами умов страхування та інших умов, що мають значення для визначення вартості послуги.

2) умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість:

СК «АХА Страхування» не надає додаткові фінансові послуги.

3) порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги:

Операції, пов’язані з отриманням фізичною особою фінансової послуги, зокрема, сплата страхового платежу, виплата страхового відшкодування, повернення страхового платежу при достроковому припиненні дії договору страхування, не підлягають оподаткуванню. Виключення складають випадки виплати моральної шкоди, страхового відшкодування спадкоємцю, та інші випадки, передбачені чинним законодавством, що оподатковуються згідно норм Податкового Кодексу України.

4) правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги:

Дію договору страхування може бути достроково припинено за вимогою страхувальника або страховика, якщо це передбачено умовами договору страхування. Дія договору особистого страхування не може бути припинена страховиком достроково, якщо на це немає згоди страхувальника, який виконує всі умови договору страхування, та якщо інше не передбачено умовами договору та законодавством України.

Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона зобов'язана повідомити іншу не пізніш як за 30 календарних днів до дати припинення дії договору страхування, якщо інше ним не передбачено.

У разі дострокового припинення дії договору ст рахування, крім договору страхування життя, за вимогою страхувальника страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування. Якщо вимога страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов договору страхування, то останній повертає страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю.

У разі дострокового припинення договору страхування, крім страхування життя, за вимогою страховика страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога страховика обумовлена невиконанням страхувальником умов договору страхування, то страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування.

Не допускається повернення коштів готівкою, якщо платежі було здійснено в безготівковій формі, за умови дострокового припинення договору страхування.

5) механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги:

Спірні питання по договору страхування між страхувальником та страховиком розв’язуються шляхом переговорів.
Якщо переговори по спірним питанням не призведуть до обопільної домовленості сторін, вирішення суперечок здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством України.
В разі виникнення між сторонами судового спору щодо відмови у виплаті страхового відшкодування та / або визнання події страховим випадком та/або щодо розміру страхового відшкодування на період до вступу судового рішення в законну силу не нараховується пеня та інші санкції, передбачені чинним законодавством України (інфляційні нарахування, штрафи, 3% річних та інші) за неналежне виконання зобов’язань.
До правовідносин за договором застосовується виключно пеня, передбачена умовами договору та не застосовується неустойка (пеня), передбачена Законом України «Про захист прав споживачів».

6) реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів:

Реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг:

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Адреса:
01001, м. Київ-1, вул. Б. Грінченка, 3

Телефони:
(044) 234-39-46;
(044) 235-51-31;
(044) 235-70-71;
(044) 235-53-37.

Сайт: http://www.dfp.gov.ua

Реквізити органів з питань захисту прав споживачів:

Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів (Центральний апарат)

Адреса:
03680, м.Київ-150, вул. Горького, 174

Телефони:
(044) 528-05-53;
(044) 528-94-38;
(044) 528-54-33;
(044) 528-94-36.

Сайт: http://www.dsiu.gov.ua

Інспекція з питань захисту прав споживачів у м. Києві:
04070 м. Київ, вул. Терьохіна, 8-А
E-mail: mkyiv_zah@ukr.net
тел./факс: (044) 417-21-01, 463-79-72

Контактні дані інших територіальних підрозділів Держспоживінспекції можна знайти на сторінці офіційного сайту Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів:

Сайт: http://www.dsiu.gov.ua

7) розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами:

СК «АХА Страхування» не пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами.

Види діяльності СК «АХА Страхування»:

  • Інші види страхування, крім страхування життя
  • Перестрахування
  • Оцінювання ризиків та завданої шкоди
  • Діяльність страхових агентів і брокерів
  • Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення

Звіт емітента цінних паперів за 2018 рік

Звіт про управління за 2018 рік

Звіт про корпоративне управління за 2018 рік

Аудиторський звіт за 2018 рік

Фінансова звітність за 2018 рік

Підсумки діяльності компанії за результатами 9 місяців 2018 року

Фінансовий звіт страховика за 9 місяців 2018

Фінансовий звіт страховика за перше півриччя 2018

Фінансовий звіт страховика за перший квартал 2018

Звіт про корпоративне управління 2017

Аудиторський звіт за 2017

Звіт страховика за 2017 рік

Звіт емітента цінних паперів страхової компанії AXA Страхування за 2017 рік

Звіт про корпоративне управління за 2016 рік

Звіт емітента цінних паперів страхової компанії АХА Страхування за 2016 рік

Звіт страховика за 2016 рік

Аудиторський звіт за 2016

Звіт страховика за 2015 рік

Аудиторський звіт за 2015

Звіт про корпоративне управління за 2015 рік

Аудиторський висновок про фінсову звітність на 31.12.2014

Звіт про фінансовій стан (Баланс за 9 міс. 2015 року)

Звіт про фінансовій результати. Форма №2 (за 9 міс. 2015 року)

Звіт про фінансовій стан (Баланс за 1-е піврічча 2015 року)

Звіт про фінансові результати. Форма № 2 (1-е піврічча 2015 року)

Звіт про фінансовій результати. Форма №2 (1-й квартал 2015 року)

Звіт про фінансовій стан (Баланс за 1-й квартал 2015 року)

Звіт емітента цінних паперів страхової компанії "AXA Страхування" за 2014 рік

Звіт страховика за 2014 рік

Звіт про корпоративне управління за 2014 рік

Звіт страховика за 2013 рік

Аудиторський звіт за 2013

Звіт про корпоративне управління за 2013 рік

Звіт емітенту цінних паперів страхової компанії "AXA Страхування" за 2013 рік

Презентація компанії (результати 9 місяців 2013 р.)

Презентація компанії (результати 6 місяців 2013 р.)

Презентація компанії (результати 4 місяців 2013 р.)

Звіт емітента цінних паперів СК "AXA Страхування" за 2012 рік

Презентація компанії (результати 12 місяців 2012 р.)

Звіт страховика за 2012 рік

Звіт за 9 місяців 2012

Звіт за 6 місяців 2012

Аудиторський звіт за 2011 рік

Звіт емітенту ЦП СК "AXA Страхування" за 2011 рік

Oбов'язкові види страхування, ліцензії

Добровільні види страхування, ліцензії

Добровільні види страхування, правила

Добровільні види страхування, зміни до правил