СК «AXA Страхування» - 1 місце з управління корпоративною репутацією (за версією видання «Бізнес»)

26.04.2017

СК «АХА Страхування» було присвоєно 1 місце серед страхової галузі в національному рейтингу управління корпоративною репутацією газети «Бізнес»)

В основу методики рейтингу покладена трьохкомпонентна модель управління репутацією. По суті, підхід заснований на необхідності узгоджених дій за трьома блоками, серед яких: наявність інфраструктури управління репутацією, арсенал використаних інструментів формування репутації, ширина такого арсеналу, мистецтво і регулярність його використання, а також система зворотнього зв’язку, вміння вести діалог з суспільством, постійний моніторинг ставлення стейкхолдерів до компанії.

Відповідно оцінювалися наявність «живої» PR-служби, системний характер PR-роботи, об’єктивна основа для формування сприятливої репутації, позитивна реакція цільових аудиторій на PR-активність компанії, відкритість до спілкування з представниками мас-медіа всіх типів, якість розповсюджуваних інформаційних повідомлень, впізнавання уповноважених спікерів компанії цільовими аудиторіями, авторитет PR-команди компанії серед цільових аудиторій, власні нестандартні PR-рішення, активність в new media, позитивна реакція цільових аудиторій на PR-креатив, системна робота з інформування громадськості про реалізовані компанією проекти КСО, наявність в компанії стратегії антикризового реагування, коректність використовуваного інструментарію, позитивна реакція на таке застосування в цільових аудиторій.

СК «АХА Страхування» був присуджений найвищий в страховій галузі бал в рейтингу.

«Для клієнта завжди важливо бачити відкриту та чесну позицію компанії – будь-яка заява має бути закріплена доказами, - розповідає виданню «Бізнес» Нонна Рижа, директор департаменту маркетингу і комунікацій СК «АХА Страхування». – Репутацію не можна купити за гроші або збудувати за короткий період. Репутація бізнесу залежить від того, наскільки компанія послідовна в своїх діях. Важливо, щоб люди, які працюють у компанії розуміли та розділяли її цінності. Кожна людина в організації, і голова правління, і оператор контакт-центру, формує ставлення до бренду».

Алгоритм оцінювання складався з таких етапів: визначення спектру номінацій, формування оргкомітету (в склад входили керівник команди рейтингу, генеральний медіапартнер та генеральний аналітичний партнер) і пул експертів. Потім був проведений відбір номінантів за критерієм максимальної згадуваності, який виконував генеральний аналітичний партнер. Виходячи з твердження, що якісне управління репутацією має залишати помітний слід в інформаційному просторі, для участі в рейтингу були відібрані близько 50 компаній з найвищим показником медіаприсутності. В процесі відбору номінантів враховувалась думка галузевих асоціацій-партнерів і експертів.

Long list учасників оцінювався галузевими командами експертів. В пул експертів увійшли виключно зовнішні по відношенню до компаній-номінантів спеціалісти: найавторитетніші медіа-експерти країни, незалежні галузеві експерти та представники консалтингових компаній, інвестиційні аналітики; представники професійних громадських організацій, які об’єднують учасників відповідних ринків.

Оцінка short list, що складається вже з 5-15 компаній, проводилася інвестиційними аналітиками і членами оргкомітету.