Повідомити про подію

За програмою «Все включено» можуть бути застраховані:

 • житлова нерухомість (конструкції нерухомості, внутрішнє оздоблення);
 • домашнє майно (меблі, предмети інтер’єру, декор, техніка тощо);
 • відповідальність, пов’язана з експлуатацією майна.

Від чого можна застрахувати?

 • Пожежі
 • Вибуху
 • Удару блискавки
 • Стихійних лих
 • Падіння пілотованих літальних об’єктів або їхніх частин
 • Дії води
 • Стороннього впливу:
  • безпосереднього наїзду наземних транспортних засобів або саморушних машин;
  • безпосереднього впливу водних транспортних засобів або самохідних плаваючих інженерних споруджень;
  • падіння на застраховане майно дерев та впливу інших об’єктів;
  • безпосередньої дії ударної хвилі надзвукового літака.
 • Задимлення
 • Протиправних дій третіх осіб
 • Розбиття шибок і інших подібних споруджень
 • Інших випадкових, раптових та непередбачуваних подій зовнішнього фізичного впливу (окрім тих які вказані в договорі як виключення).

При страхуванні відповідальності застрахованою є відповідальність Страхувальника за шкоду, завдану життю, здоров’ю та/або майну його сусідів внаслідок володіння, користування або розпорядження застрахованим майном, яка виникла внаслідок Пожежі (в т.ч. Задимлення), Вибуху, Дії води.

Страхове покриття

Страхувальник самостійно визначає перелік об’єктів, які будуть застраховані за договором страхування.

Таким чином, обираючи обсяг страхового покриття, Страхувальник контролює розмір страхового платежу.

При страхуванні внутрішнього оздоблення квартири додатково, на вибір страхувальника, може бути застраховано:

 • Конструкції нерухомості;
 • Домашнє майно (меблі, предмети інтер’єру, декор, техніка тощо);
 • Відповідальність, пов’язана з експлуатацією майна.

При страхуванні конструкцій та внутрішнього оздоблення індивідуального житлового будинку додатково, на вибір страхувальника, може бути застраховано домашнє майно та відповідальність, пов’язана з експлуатацією майна.

Страхова сума:

Страхова сума по майну встановлюється в розмірі його дійсної вартості, що гарантує Страхувальнику повне відшкодування отриманих внаслідок страхового випадку збитків. Якщо Страхувальнику не відома дійсна вартість, співробітник АХА допоможе визначити страхову суму для індивідуального житлового будинку або оздоблення квартири.

У випадку страхування відповідальності страхова сума встановлюється на вибір Страхувальника в розмірі від 5 000,00 грн. до 3 000 000,00 грн.

Страхове відшкодування:

Страхове відшкодування сплачується в межах страхової суми, виходячи з розміру заподіяних збитків майну Страхувальника та майну, життю або здоров’ю сусідів Страхувальника.

При цьому збитки визначаються:

при повній загибелі/втраті застрахованого майна - у розмірі його дійсної вартості на дату випадку за вирахуванням вартості наявних залишків, придатних для подальшого використання. Під втратою майна розуміється також викрадення майна;

при пошкодженні застрахованого майна - у розмірі витрат на відновлення застрахованого майна до стану, в якому воно знаходилося безпосередньо перед настанням страхового випадку.

Переваги програми «Все включено»:

 • Винятковою рисою даного продукту є те, що договір страхування по відношенню до майна укладається на базі All Risks (страхування від усіх ризиків), тобто застрахованими є усі ризики, крім тих, які вказані в договорі страхування як виключення зі страхових випадків.

Страховими випадками зокрема визнаються пошкодження застрахованого майна внаслідок:

 • витікання води з акваріумів та водяних матраців (ліжок);
 • падіння на застраховане майно дерев, електроопор тощо внаслідок будь-яких причин (природних явищ, проведення опоряджувальних робіт комунальними службами, Страхувальником тощо);
 • пошкодження майна внаслідок будь-яких явищ природи, в тому числі і тих, які не класифікуються як стихійні лиха згідно з діючими стандартами (звичайні вітер, дощ тощо);
 • поломки побутових приладів (бойлерів, пральних та посудомийних машин), систем «тепла підлога»;
 • проведення робіт, пов’язаних з будівництвом/реконструкцією сусідніх приміщень, які не належать Страхувальнику (наприклад, збитки, завдані застрахованій квартирі внаслідок знесення в сусідній квартирі несучої стіни тощо).
 • випадкового розбиття скляних стін, віконного і дверного скла тощо в застрахованому приміщенні. При цьому додаткова надбавка до страхового тарифу за покриття даного ризику не застосовується.
 • інших випадків, які не вказані в договорі страхування як виключення зі страхових випадків.
 • Надається можливість сплачувати страховий платіж частинами без підвищення вартості страхування, якщо загальний розмір платежу перевищує 1 000,00 грн. та договір укладено строком дії на 1 рік.
 • При відсутності документів компетентних органів, що підтверджують настання страхового випадку (окрім збитків внаслідок протиправних дій третіх осіб) страхове відшкодування сплачується в розмірі збитку за вирахуванням франшизи, в межах більшого ліміту: 5% від страхової суми, по внутрішньому оздобленню або 10 000,00 грн.

Якщо застрахованим є індивідуальний житловий будинок, Страхувальник взагалі звільняється від обов’язку надавати документи компетентних органів, що підтверджують аварію водопровідних, каналізаційних та опалювальних систем (незалежно від розміру збитку).

 • Окрім збитків, завданих застрахованому майну, АХА відшкодовує додаткові витрати в межах 3% від загальної страхової суми, встановленої для майна (не більше ніж 10 000,00 грн.) на:
 • оренду житла у разі неможливості проживання у застрахованому приміщенні;
 • розчищення місця, де було завдано збитків внаслідок страхового випадку, на транспортування сміття;
 • на запобігання або зменшення збитку;
 • заміну замків і систем безпеки, які були виведені з ладу внаслідок протиправних дій третіх осіб.

Також договором передбачене відшкодування витрат в межах 1 000,00 грн. на відновлення правовстановлюючих документів на застраховане нерухоме майно (договорів купівлі-продажу, міни, дарування, довічного утримання, лізингу, свідоцтва про право власності на нерухоме майно, свідоцтва про право на спадщину, договору відчуження нерухомого майна тощо), які були втрачені внаслідок Пожежі, Вибуху, Дії води, Стихійних лих.

Дані витрати відшкодовуються без застосування франшизи.

 • Страхування здійснюється без огляду майна. Страхувальнику достатньо самому сфотографувати майно, що заявляється на страхування, та надати фотографії співробітнику Компанії, що укладає договір страхування*.

* За згодою Страхувальника, сфотографувати майно може співробітник АХА. Якщо страхова сума по конструкціях нерухомості дорівнює або перевищує 5 000 000 грн. та/або страхова сума по внутрішньому оздобленню дорівнює або перевищує 2 000 дол. США за м?, та/або якщо в індивідуальному житловому будинку встановлено баню/сауну (в т.ч., коли баня/сауна розташована на відстані менше ніж 3 м від будівлі, яка приймається на страхування, фотографування проводиться виключно співробітником АХА.