Повідомити про подію

Страхування майна підприємств та підприємців, яке використовується в комерційних цілях

Хто може бути Страхувальником?

Страхувальниками можуть бути юридичні особи, фізичні особи-підприємці, а також фізичні особи, які укладають Договір страхування по відношенню до майна, яке використовується в комерційних цілях.

Що можна застрахувати?

Майно, яке належить Страхувальнику на праві власності або прийняте ним в господарче відання чи оперативне управління, оренду, лізинг, заставу, на зберігання, комісію, продаж або на інших підставах, які не суперечать чинному законодавству.

Можуть бути застраховані:

 • будівлі, споруди;
 • окремі приміщення;
 • обладнання;
 • машини та механізми;
 • внутрішні комунікації;
 • прилади та апарати;
 • інвентар та технологічна оснастка;
 • відео-, аудіо-, орг- та електронна техніка;
 • меблі, предмети інтер’єру та внутрішнє оздоблення приміщень (включаючи віконне скло та вітрини);
 • товари, сировина, матеріали та інше майно.

На особливих умовах здійснюється страхування на випадок збитків від перерви у господарській діяльності внаслідок ризиків, на випадок яких страхується майно. Відповідно до цих умов відшкодовуються:

 • втрачений прибуток Страхувальника внаслідок перерви у господарській діяльності;
 • додаткові витрати - розумні та доцільні витрати, направлені на те, щоб запобігти зниженню суми Товарообігу внаслідок настання страхового випадку.

Збитки внаслідок перерви у господарській діяльності відшкодовуються тільки за умови, що вони стали наслідком причин (ризиків), на випадок яких були застраховані засоби виробництва (основні засоби) Страхувальника.

Від чого можна застрахувати?

Страхові ризики

Страховими випадками визнаються втрата (загибель) або пошкодження майна в результаті:

 • Пожежі (в т. ч. задимлення та пожежі внаслідок протиправних дій третіх осіб (підпалу));
 • Не підлягають відшкодуванню збитки внаслідок тривалої дії диму.
 • Вибуху (в т. ч. вибуху внаслідок протиправних дій третіх осіб);
 • Удару блискавки;
 • Падіння пілотованих літальних об'єктів або їхніх частин;
 • Стихійних лих;
 • Дії води;
 • Протиправних дій третіх осіб;
 • Розбиття шибок, вітрин та інших подібних споруджень;
 • Стороннього впливу:
  • а) безпосереднього наїзду наземних транспортних засобів або саморушних машин на застраховане майно;
  • б) безпосереднього впливу водних транспортних засобів або самохідних плаваючих інженерних споруджень;
  • в) безпосередньої дії ударної хвилі надзвукового літака.

Страхова сума:

Страхова сума встановлюється за згодою сторін в розмірі, що не перевищує дійсної вартості застрахованого майна (страхової вартості).

Страховий тариф:

Страховий тариф залежить від обраних страхових ризиків, франшизи, системи відповідальності Страховика за договором страхування, об’єкта страхування, строку дії договору страхування.

Страхове відшкодування:

Страхове відшкодування сплачується в межах страхової суми та виходячи з розміру заподіяних Страхувальнику збитків внаслідок втрати або пошкодження майна.
АХА в Україні пропонує підприємцям також застрахувати машини та обладнання від поломок.

Дії Страхувальника в разі настання страхового випадку

В разі настання передбаченої Договором страхування події, Страхувальник зобов’язаний:

 • Вжити всіх доступних заходів для рятування майна, усунення причин події, забезпечити охорону пошкодженого майна, виконати всі інструкції, отримані від Страховика. При проведенні робіт забезпечити збереження стану предметів, які можуть служити речовим доказом тих або інших причин настання події, що може бути кваліфікована як страховий випадок;
 • Негайно повідомити про це в органи Міністерства внутрішніх справ, пожежної охорони та інші спеціалізовані органи, у компетенцію яких входить ліквідація наслідків подій, зазначених в Договорі страхування, та розслідування причин їх виникнення;
 • Негайно у будь-який спосіб повідомити Страховика та протягом двох робочих днів після настання події, яка може бути кваліфікована як страховий випадок, надати Страховику письмове повідомлення про таку подію. Якщо з поважних причин Страхувальник не мав змоги подати Повідомлення у вказаний строк, цей строк може бути збільшений за згодою Страховика;
 • Забезпечити представнику Страховика можливість огляду пошкодженого майна для з'ясовування причин та розмірів збитку;
 • Надати всі документи, необхідні Страховику для висунення позову до осіб, винних у настанні страхового випадку (якщо такі є), з метою отримання від них компенсації за заподіяні збитки.