Страховий випадок. Страхування майна

Дії Страхувальника в разі настання страхового випадку

В разі настання передбаченої Договором страхування події, Страхувальник зобов’язаний:

  1. Вжити всіх доступних заходів для рятування майна, усунення причин події, забезпечити охорону пошкодженого майна, виконати всі інструкції, отримані від Страховика. При проведенні робіт забезпечити збереження стану предметів, які можуть служити речовим доказом тих або інших причин настання події, що може бути кваліфікована як страховий випадок;
  2. Негайно повідомити про це в органи Міністерства внутрішніх справ, пожежної охорони та інші спеціалізовані органи, у компетенцію яких входить фіксація та підтвердження фактів подій, зазначених в Договорі страхування, та розслідування причин їх виникнення;
  3. Негайно у будь-який спосіб повідомити Страховика та протягом двох робочих днів після настання події, яка може бути кваліфікована як страховий випадок, надати Страховику письмове повідомлення про таку подію. Якщо з поважних причин Страхувальник не мав змоги подати Повідомлення у вказаний строк, цей строк може бути збільшений за згодою Страховика;
  4. Забезпечити представнику Страховика можливість огляду пошкодженого майна для з'ясовування причин та розмірів збитку;
  5. Надати всі документи, необхідні Страховику, для висунення позову до осіб, винних у настанні страхового випадку (якщо такі є), з метою отримання від них компенсації за заподіяні збитки.